Yhteistyökumppanit

Yksi opiston ydinarvoista on yhteistyöhakuisuus. Opiston elinehto on, että kaikessa sen elämässä tulee esille toisten vakaumuksen kunnioitus ja pyrkimys yhteistyöhön niiden tahojen kanssa, joiden se ymmärtää pyrkivän samoihin tavoitteisiin.