Henkilökunta

Rehtori

Timo Lehikoinen

Työtehtävät: rehtorin tehtävät, Uuden testamentin eksegetiikan ja systemaattisen teologian opettaminen

Elämän motto: "Kävele suoraan, niin tarvitset vähemmän askelia saavuttaaksesi päämääräsi."

Henkilökunta

Opiston henkilökunta on lueteltuna aakkosjärjestyksessä.

Suvi Kankkunen - kehittämisjohtaja

Työtehtävät: strateginen suunnittelu ja kehittäminen, markkinointi, tutkimusmenetelmien, johtamisen ja ekklesiologian kurssien opettaminen, seurakuntaosallistumisen ja lapsi- ja nuorisotyönkoulutuksen koordinointi

Elämän motto: "Just do it."

Tommi Karjalainen - opettaja

Työtehtävät:  Uuden testamentin eksegetiikan ja systemaattisen teologian opettaminen

Elämän motto: "Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen."

Markus Nikkanen - opintojohtaja

Työtehtävät: opintojohtajan tehtävät ja UT:n eksegetiikan, systemaattisen ja käytännöllisen teologian opettaminen

Elämän motto: "Kristuksessa" 

Marika Peussa - opettaja

Työtehtävät: Vanhan testamentin heprean opettaminen

Elämän motto: "Ratkaisevaa ei ole se, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa."  

Henna Saarinen - Tulisielukoulun johtaja

Työtehtävät: Tulisielukoulun johtaminen

Elämän motto: "Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, And that has made all the difference." - Robert Frost

Seija Tiittainen - opinto-ohjaaja, tapahtumakoordinaattori

Työtehtävät: opiskelijahallinto, opinto-ohjaus, ja tapahtumien koordinointi 

Elämän motto"Mihin Jumala johdattaa, Hän myös varustaa." ("Where God guides, He provides".)

Tomi Vaahtera - opettaja

Työtehtävät: Vanhan ja osin Uuden testamentin eksegetiikan sekä käytännön teologian opettaminen

Elämän motto: "Docendo discimus" eli "opettamalla opimme" 


Risto Vappula  - koulutussuunnitelija 

Työtehtävät: monimuotokoulutuksen johtaminen ja kehittäminen

Elämän motto: "Elämä on tarkoitettu elettäväksi, arki jaettavaksi ja herkut nautittavaksi." 

Heikki Virtanen - toimistopäällikkö

Työtehtävät: asiakaspalvelu, opiskelija- ja taloushallinto, majoitusvastaava

Elämän motto: "Jeesus on Herra, mutta minä olen työläinen."

Tuntiopettajia

Tuntiopettajina työskentelevät mm. Kenno Leier, Petri Välimäki, Harri Kankare, Tommi Koivunen, Nana Kivimäki, Nanna Rautiainen, Kristian Vilkman, Kimmo Kaartama ja Hannu Vuorinen