Arvot ja etiketti

Arvot

Raamattu-uskollisuus

Uskomme Raamattuun Jumalan itseilmoituksena, tunnustaen sen luonnollisen ja yliluonnollisen alkuperän ja vaikutuksen. Siksi katsomme, että kaikki tutkimus, joka kieltää Jumalan tarkoituksellisen vaikutuksen historiassa, ei ole pelkästään Raamatun luonteen kieltämistä, vaan Raamatun ilmoittaman Jumalan itsensä kieltämistä.

Karismaattisuus

Karismaattisuus on tunnistettavissa olevaa Pyhän Hengen suoraa vaikutusta yksilön kautta toisten hyväksi. Siinä korostuu Pyhän Hengen suora vaikutus seurakunnassa kontrastina yksipuolisen sakramentaalisuuden korostamiseen. Karismaattisuus merkitsee meille sitä, että Pyhän Hengen toimintaan, armolahjojen esiintymiseen ja käyttöön suhtaudutaan avoimesti sekä opetuksessa että yhteisöllisessä hengellisessä elämässä. 

Missionaarisuus

Meille missionaarisuus merkitsee rohkeata, anteeksipyytämätöntä ja suoraselkäistä vaikuttavaa asennetta Jeesuksen lähetystehtävän mukaisesti. Siihen liittyy vahvasti maailman evankelioimisen haaste, “kristillinen lähetys“, jota motivoi evankeliumi pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa - Kristuksessa, joka on kaikkien kansojen ainoa toivo. Evankeliointi kotimaassa ja maailmanlähetyksen läsnäolo opistossa ovat sen keskeisiä tunnusmerkkejä.

Seurakuntalähtöisyys

Näkemyksemme mukaan terve kristillisyys ei ole ainoastaan henkilökohtainen ideologia tai vakaumus, vaan se liittyy aina konkreettiseen paikalliseen yhteisöön, seurakuntaan, jonka Jeesus Kristus perusti ja jota hän rakentaa. Meille tämä merkitsee haastetta edistää paikallisten seurakuntien hyvinvointia kuuntelemalla niiden tarpeita, osallistumalla niiden toimintaan ja ennen kaikkea varustamalla niiden johtajia ja seurakuntalaisia.

Yhteistyöhakuisuus

Opiston elinehto on, että kaikessa sen elämässä tulee esille toisten vakaumuksen kunnioitus ja pyrkimys yhteistyöhön niiden tahojen kanssa, joiden se ymmärtää pyrkivän samoihin tavoitteisiin. Toivotamme tervetulleeksi opiskelijat eri kristillisistä kirkoista, suuntauksista ja seurakunnista ja uskomme, että vuorovaikutus erilaisten näkemysten kanssa on olennainen osa teologista koulutusta.

Palveluhenkisyys

Koko opiston toiminnan tulee heijastaa seurakuntien ja opiskelijoiden tarpeiden huomioimista. Koko henkilökuntaa ja opiskelijoita haastetaan asennoitumaan toisiinsa ja työhönsä palveluasenteella. Tämä merkitsee sitä, että ystävyys ja luonnollinen ihmisyys käyvät tehokkuuden ja taloudellisenkin hyödyn edellä. 

Yhteisöllinen laadukkuus

Laadukkuus tarkoitta sitä, että kaikessa opiston elämässä heijastuu pyrkimys tehdä parhaansa niillä edellytyksillä, joita juuri siinä tilanteessa on käsillä. 

Koulutuksen tasokkuus

Pyrimme soveltuvaan korkeaan tasoon sekä koulutuksen akateemisessa että käytännön työhön valmistavassa osassa. Tasokkuus johtaa siihen, että opistosta seurakuntiin ja muualle työhön sijoittuneet henkilöt ja heidän yhteisönsä kokevat, että valmistuneella on riittävät hengelliset, henkiset, tiedolliset ja taidolliset valmiudet tehdä työtään.

Etiketti

  • Tunneille saavutaan ajoissa. Kunnioitamme toinen toistamme olemalla ajoissa paikalla.
  • Huolehditaan ruokailuista ja wc-käynneistä taukojen aikana ja varataan oppitunnit työskentelyyn, tässäkin on kysymys lähimmäisen kunnioittamisesta.
  • Tervehditään asianmukaisesti ja huomataan muiden opiskelijoiden ja henkilökunnan läsnäolo yhteisissä tiloissa
  • Teknisiä laitteita kuten puhelimia ja tietokoneita käytetään oppitunnilla vain opiskelutarkoituksiin.
  • Huolehditaan yleisestä siisteydestä käytävillä, vessoissa, luokkahuoneissa yms.
  • Astioita ei viedä ruokalasta luokkiin.
  • Tenttitilanteissa tekniset laitteet pidetään laukuissa
  • Juhlissa ja yhteisissä tilaisuuksissa auditoriossa arvostetaan ohjelman esittäjiä keskittymällä tilaisuuden seuraamiseen – kännykät pidetään taskuissa.
  • Tupakointi on ehdottomasti kielletty muualla kuin merkityllä tupakointipaikalla. Teopoliksen alue (kaikki rakennukset ja ulkotilat) on täysin päihteetön. Tämä koskee myös asuntolassa vierailevia; opiskelija on vastuussa vieraistaan.