Uusia avauksia työntekijäkoulutuksessa

26.2.2018

kuva: Seija Tiittainen

Uutta virtaa yhteistyöstä

Suomen teologisen opiston rehtori Timo Lehikoinen katsoo alkanutta vuotta ja visioi tulevaisuutta positiivisesti. 

– On osoittautunut suureksi eduksi olla muiden Vapaakirkon toimijoiden kanssa samassa paikassa. Sijantimme on tuonut myös uusia ulkopuolisia yhteistyötahoja. Ajattelen, että meidän on tärkeää luoda aktiivisesti suhteita sekä hengelliseen kenttään että yhteiskuntaan.

Esimerkkinä Lehikoinen kertoo kutsuneensa Tampereen seudun vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorit tapaamiseen Teopolikselle helmikuussa.

Seurakuntien tarpeet koulutuksen haasteena

– Työntekijäkoulutuksen onnistumiseksi tarvitaan seurakuntia. Teologisten opintojen jälkeen Vapaakirkon työntekijäksi aikova viettää tärkeän oppivuoden seurakuntatyössä ennen valtakirjan hakemista. Meidän sekä kotimaantyön pitää löytää tapa toteuttaa sitä yhdessä seurakuntien kanssa, Lehikoinen korostaa.

– Myös kehitteillä oleva työntekijöiden täydennyskoulutus palvelee seurakuntia niiden tarpeista käsin. Sen lähtökohta on olemassaolevan ammattitaidon syventäminen ja elinikäinen oppiminen.

Lisäksi Lehikoinen nostaa esiin teologisen tutkinnon aseman suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

– Pyrimme kolmevuotisen teologisen tutkintomme saamiseen alemmaksi korkeakoulututkinnoksi tiivistämällä yhteistyötä ulkomaisten yhteistyöyliopistojemme kanssa.

Tähtäimessä laajeneva vaikutus

– Minua innostaa se, että saamme nyt yhdessä työntekijätiimin kanssa visioida opiston tulevaisuutta, Lehikoinen kertoo.

– Visiossamme opisto on haluttu yhteistyökumppani: se tunnetaan laadukkaana ja avarakatseisena kouluttajana, joka ei tee kompromisseja evankeliumin, teologian ja kristillisen elämän suhteen. Elämä sykkii tääällä jatkuvasti ja vaikuttaa ympäristöömme laajemmin. Syntyy uusia seurakuntia, joihin koulutetut lähtevät.

– Lopulta tehtävämme on yksinkertainen: olemme mukana Jumalan missiossa. Kaikki, mitä opistolla tapahtuu, on alisteista tälle.

Suvi Kankkunen

Haastattelu on julkaistu Suomen Viikkolehdessä 7/2018.

>>Lue lisää työntekijäkoulutuksesta