Täydennyskoulutustarjontaa on laajennettu

10.2.2020

Vapaakirkossa seurakuntien opetus- ja johtotehtäviin palkattavilta edellytetään valtakirjaa, jonka saamisen yhtenä edellytyksenä on soveltuva teologinen koulutus, ja tärkeänä pidetään myös ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Niinpä Suomen teologinen opisto on yhteistyössä muiden Vapaakirkon toimijoiden kanssa panostanut viimeisen vuoden aikana täydennyskoulutukseen.

– Täydennyskoulutus on suunnattu ensisijaisesti seurakuntien työntekijöille, mutta myös vanhimmistoille ja muille vastuullisille. Omasta kokemuksestani tiedän, että pastorin työ on niin kiireistä, että aikaa pitää yllä oppimaansa, saati kehittää sitä, on hyvin vähän. Täydennyskoulutuksessa tuotamme sisältöä, joka on jo vähän pidemmälle pureskeltua, jolloin työntekijällä menee vähemmän aikaa asiaankuuluvan ja laadukkaan tiedon etsimiseen, ja sen sijaan on mahdollisuus tulla keskittymään opiskeluun, ottaa eväitä opetustyöhön ja omaan hengelliseen elämään, kertoo opintojohtaja, pastori Markus Nikkanen.

Käytännössä täydennyskoulutukseen voi osallistua monella eri tavalla.

– Viime syksynä toteutimme yhteistyössä Vapaakirkon työntekijäliiton kanssa ensimmäistä kertaa työntekijäpäivien opintoekstran, ylimääräisen vuorokauden (ma–ti) ennen muun ohjelman alkua. Osallistujia oli noin 80 ja saamamme palaute erittäin innostunutta. Tätä jatketaankin myös tänä vuonna.

– Lisäksi on tarjolla teologisen seminaarin päätoimisten opintojen kursseja sekä intensiiviviikoilla, joita on vuosittain 3, että monimuoto- ja viikonloppukursseina Teologisen seminaarin etäpaketin yhteydessä. Haluan myös muistuttaa, että jo työssä olevien on mahdollista täydentää teologian opintojaan 2–3 päivän viikottaisella, osa-aikaisella opiskelulla. Pyrimme näin vastaamaan siihen tarpeeseen, joka ilman valtakirjaa työskentelevillä koulutuksen suhteen on, sanoo Markus Nikkanen.

teksti: Suvi Kankkunen

Pastori, opintojohtaja Markus Nikkanen