Suomen teologinen opisto ja YWAM Finland koulutusyhteistyöhön!

6.9.2016

Suomen teologinen opisto ja YWAM Finland ry ovat allekirjoittaneet sopimuksen koulutusyhteistyöstä. Yhteistyö on alkanut syyskuun alussa, sopimusta on valmisteltu kevään ja kesän aikana.

Suomen teologinen opisto toimii koulutuksen järjestäjänä koulutusyhteistyössä YWAM Finland ry:n kanssa järjestäen University of the Nations – yliopiston kanssa yhteensopivia kursseja. Kurssit toteutetaan osapuolten yhdessä laatimien opetussuunnitelmien mukaisesti. Yhteistyösopimuksen myötä YWAMin opiskelijat saavat myös opintososiaaliset edut.

Tampereella Suomen teologisen opiston Teopoliksella alkaa ensimmäinen opetuslapseuskoulu tammikuussa 2017.

– Sopimus antaa hienon mahdollisuuden yhdistää koulutusosaamista ja voimia evankeliumin tehokkaammaksi etenemiseksi sekä koti- että ulkomailla, Suomen teologisen opiston rehtori Simo Lintinen toteaa tyytyväisenä.

Suomen teologinen opisto on palkannut koulutusyhteistyöhön koulutussuunnittelijan. Tehtävään valittiin molempien osapuolten esityksestä KM Maarit Laakkonen, joka on aiemmin toiminut mm. Espoon Kristillisen koulun rehtorina.

Lisätietoja:

Timo Lehikoinen                                        Marjo Loponen
opintojohtaja                                               hallituksen puheenjohtaja
Suomen teologinen opisto                        YWAM Finland ry
p. 040 767 7157                                           p. 050 910 2333