Pyhä Henki ja minä – tuttavia vai ystäviä?

16.1.2017

Pyhä Henki meissä ja maailmassa, osa 1/4
Kirjoitussarjassa opimme tuntemaan Pyhää Henkeä persoonana ja henkilökohtaisessa suhteessa meihin (osa 1), Jumalana kolminaisuudessa (osa 2) sekä Jumalan mission toteuttajana maailmassa (osat 3–4). Kirjoitussarja on julkaistu Suomen Viikkolehdessä syksyllä 2016.

Tunnetko tyypin nimeltä Pyhä Henki? Rakastatko häntä? Rakastaako hän sinua? Vastauksemme näihin kysymyksiin paljastavat meille usein, että rakastavaan Isään ja veljeksemme syntyneeseen Jeesukseen verrattuna koemme olevamme Pyhän Hengen kanssa enemmän tuttavia kuin läheisiä ystäviä.

Millard Ericksonin mukaan tähän on tiettyjä syitä. Ensinnäkään nimi Pyhä Henki ei viittaa mihinkään inhimillisen elämän vertailukohtaan, kun taas Isä ja Poika ovat meille tuttuja konkreettisia kuvia persoonista. Toiseksi käsite henki sinänsä voi johtaa ajattelemaan persoonatonta olemusta tai rajallista henkiolentoa kuten enkeliä. Kolmanneksi Raamatussa joskus puhutaan Jumalan hengestä myös sellaisessa merkityksessä, että se ei edellytä erillistä persoonaa.

Pyhän Hengen persoona Raamatussa

Raamattu kuitenkin ilmoittaa meille selvästi, että Pyhä Henki on persoona. Ensinnäkin Pyhään Henkeen viitataan persoonapronomineilla: Pyhään Henkeen viitataan kreikan kielen sääntöjen vastaisesti pronominilla ”hän” eikä ”se”.

Toiseksi Pyhästä  Hengestä käytetään persoonallisuutta edellyttäviä nimityksiä. Näistä selkein on Puolustaja, josta Jeesus puhuu opetuslapsilleen (Joh. 14:16). Jeesus käyttää Puolustajasta, Pyhästä Hengestä ilmaisua, joka merkitsee  ”toinen, samanlainen kuin ensimmäinen”. Toinen Puolustaja Pyhä Henki on samanlainen kuin Jeesus ja siten myös persoona.

Ja kolmanneksi Pyhällä Hengellä kuvataan olevan persoonallisuuteen kuuluvia ominaisuuksia. Hänellä on mieli ja tietoisuus, mistä esimerkkinä edelleen Joh 14:26: ” Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.”

Pyhällä Hengellä on myös tahto. ”Kaiken  tämän  vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo.” (1 Kor. 12:11.) Eikä hän ole vailla tunteita: ”Älkää murehduttako Jumalan Pyhää Henkeä…” (Ef. 4:30.)

Kutsu yhteyteen

Pyhä Henki ei siis ole jonkinlainen Jumalan jatke tai persoonaton, vaikuttava voima. Hän on yhtä tutustumisen arvoinen persoona kuin Isä ja Jeesus, ja hänen rakkautensa meitä kohtaan on yhtä todellista ja syvää. Hän kutsuu meitä läheiseen suhteeseen kanssaan, eikä yhteistyömme hänen kanssaan ole mahdollista ilman sitä. Mikä on vastauksemme?

Kirjoittaja on opettaja ja Hope-raamattukoulun johtaja Suomen teologisella opistolla.