Tutkinnot

Teologisen seminaarin koulutus on avointa kaikille kristityille yli kirkkokuntarajojen. Tutkinnot täyttävät koulutukselliset edellytykset Suomen Vapaakirkon vastaaville työntekijävaltakirjoille. Työntekijäkoulutus suoritetaan päätoimisina lähiopintoina; Teologisen seminaarin etäpaketin opinnot on kuitenkin mahdollista hyväksilukea osana työntekijätutkintoa. Pastoritutkinto mahdollistaa teologian opintojen jatkamisen ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissamme.

1. Teologinen perustutkinto

Teologinen perustutkinto (1 v, 60 op) on yhden lukuvuoden päätoimisen opiskelun (tai kolmen lukuvuoden monimuotokoulutuksen) mittainen teologian perusteisiin ja raamattutietoon syventyvä opintokokonaisuus. Teologinen perustutkinto muodostaa pohjan kaikille muille seminaarin tutkinnoille.

2. Seurakuntatyön tutkinto

Seurakuntatyön tutkinto (2 v, 120 op) muodostaa osan pastoritutkintoa ja antaa perusvalmiudet päätoimiseen hengelliseen työhön seurakunnassa.

3. Lähetystyön tutkinto

Lähetystyön tutkinnolla (2 v, 120 op) on kaksi tähtäyspistettä: ensiksi oppia lähettäjäyhteisön omaksuma tasapainoinen raamattu-uskollinen näkemys hengellisestä todellisuudesta ja sanomasta, jota lähetystyöntekijä ensisijaisesti lähtee julistamaan; ja toiseksi perehtyä siihen, miten kristillinen sanoma kohtaa eri kulttuureissa ja uskonnoissa elävät ihmiset.

4. Nuorisotyön tutkinto

Nuorisotyön tutkinto (3 v, 180 op) on ajankohtainen ja käytännöllinen lapsi- ja nuorisotyöhön valmistava koulutus, johon kuuluu sekä teologian opintoja että lapsi- ja nuorisotyön teoriaa ja käytäntöä. HUOM: nuorisotyön koulutuksesta lisätietoja täällä.

5. Pastoritutkinto

Pastoritutkinto (4 v, 240 op) on teologisen seminaarin laajin koulutus, joka valmistaa opiskelijaa pastoriksi tai muuksi seurakuntatyöntekijäksi. Se valmistaa vaativiin johtamistehtäviin seurakunnassa, lähetystyössä ja kristillisissä järjestöissä. Pastoritutkinto mahdollistaa myös teologian opintojen jatkamisen ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissamme, joista voit lukea lisää täältä.