Koulutukset

Teologinen peruskurssi (1–3 v., 60 op)

Teologinen peruskurssi on yhden lukuvuoden päätoimisen opiskelun tai kolmen lukuvuoden monimuoto-opiskelun mittainen systemaattisen ja käytännöllisen teologian perusteisiin sekä raamattutietouteen syventyvä koulutus. Teologinen peruskurssi on kaikkien Teologisen seminaarin koulutusten yhteinen 1. vuosi. 

Sen voi kuitenkin suorittaa myös itsenäisenä koulutuksena, jolloin se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi sapattivuoden tai vuorotteluvapaan ajalle oman hengelllisen elämän ja seurakunnassa palvelemisen vahvistamiseen.

Seurakuntatyön koulutus (1+1 v., 120 op)

Seurakuntatyön koulutus antaa valmiudet päätoimiseen työhön seurakunnassa. Se rakentuu Teologisen peruskurssin pohjalle painottaen Raamatun kirjojen tutkimista alkukielten (heprean ja kreikan) pohjalta sekä käytännöllistä ja systemaattista teologiaa. Seurakuntatyön koulutuksessa voit suuntautua myös diakoniatyöhön. 

Lähetystyön koulutus (1+1 v., 120 op)

Lähetystyön koulutus rakentuu laaja-alaisesta teologisesta koulutuksesta sekä erikoistavista opinnoista. Erikoistavissa opinnoissa perehdytään monikulttuurisessa ympäristössä työskentelyyn eri näkökulmista sekä kristillisen lähetystyön teologiseen perustaan, historiaan ja nykytilanteeseen.

Lapsi- ja nuorisotyön koulutus (1+1 v., 120 op)

Lapsi- ja nuorisotyön koulutus rakentuu laaja-alaisesta teologisesta koulutuksesta ja erikoistavista opinnoista. Yhdessä teologiset ja erikoistavat opinnot antavat sekä vahvan teologisen ja teoreettisen pohjan että tuoreita käytännöllisiä valmiuksia menestyksekkääseen lapsi- ja nuorisotyöhön seurakunnissa. 

Pastorikoulutus (1+1+1 v., 180 op)

Pastorikoulutus on Teologisen seminaarin laajin koulutus, joka kestää kolme vuotta. Voit suuntautua seurakuntatyöhön, lähetystyöhön, nuorisotyöhön tai diakoniatyöhön. Suuntautuminen suoritetaan toisena opintovuonna. Kolmas vuosi on syventäviä opintoja.

Pastorikoulutus valmistaa johtamistehtäviin seurakunnissa, lähetystyössä ja kristillisissä järjestöissä. Pastorikoulutuksen menestyksellinen suorittaminen mahdollistaa myös teologian opintojen jatkamisen ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissamme, joista voit lukea lisää täältä.

Koulutusta yli kirkkokuntarajojen

Teologisen seminaarin koulutukset on suunniteltu palvelemaan seurakuntia laajalla kristillisellä kentällä, joten kaikki koulutukset ovat avoimia kristityille yli kirkkokuntarajojen. Samalla tutkinnot tarjoavat koulutukselliset edellytykset Suomen Vapaakirkon vastaaville työntekijävaltakirjoille. Vapaakirkon työhön hakeutuvat syventyvät Vapaakirkkoon omalla erityisjaksolla.