Sielunhoidon perusteet

Opettaja: Harri Kankare

Kurssilla tarkastellaan toisen ihmisen rinnalla kulkemista ja auttamista. Ydinsisältöjä ovat: hengellinen ja luonnollinen ihminen (hybridimalli), sielunhoidon eri lähestymistavat, ratkaisukeskeiset menetelmät, sisäinen motivaatio ja auttamisen psykologinen ja neurobiologinen perusta. Opetus on interaktiivista. Kurssin aikana tehdään paljon käytännön harjoituksia. Hyvä lopputulema kurssista on sielunhoitajan monipuolisempi työkalupakki ja ymmärrys siitä, että ''ihminen ei vielä tiedä, että hän tietää, mutta sinun (sielunhoitajan) tehtävä on saada hänet itsensä tietämään’’ (Milton Ericsson). Kurssin sävelleji on vahvasti raamattukeskeinen.