Seurakunta ja viestintä

Kurssin opettaa viestinnän asiantuntija Maarit Eronen yhdessä johtamisen asiantuntijan Suvi Kankkusen kanssa. Kurssilla hahmottuu seurakuntatyön ja viestinnän välinen kiinteä yhteys. Kurssilla opitaan suunnitelemaan, toteuttamaan ja johtamaan seurakunnan viestintää sekä tunnistamaan viestinnän kohderyhmät ja soveltamaan kullekin kohderyhmälle sopivia viestinnän muotoja. Kurssilla käytään myös läpi kuinka organisoidaan viestinnän kokonaisuus ja monikanavaisuus.