Pentateukki

Opettaja: Tomi Vaahtera
Oppiaine kuuluu Vanhan testamentin eksegetiikan aihepiiriin. Kurssin aikana perehdymme Raamatun viiteen ensimmäiseen kirjaan, jotka tunnemme paremmin Mooseksen kirjoina. Tarkoituksena on perehtyä Pentateukin syntyyn, rakenteeseen, tulkintaan ja sen teologiseen (ja osin kanoniseen) merkitykseen niin juutalaisuudessa kuin kristinuskossa. (Vaaditut pohjatiedot: Johdatus Vanhaan testamenttiin -kurssi)