Lasten ja nuorten turvakasvatus

Opettaja: Tommi Koivunen
Kurssilla käydään läpi turvallisen lapsi- ja nuorisotyön osa-alueet ja peruskäsitteet, turvallisuuden huomioonottamista erilaisissa toimintamuodoissa ja tilanteissa sekä lasten turvataito-kasvatusta. Kurssi erittäin hyödyllinen seurakuntien lapsi- ja nuoristyön työntekijöille ja vapaaehtoisille.