Kirkkohistoria III - Reformaatio

Opettaja: Jaakko Ojala 
Kurssilla tutustutaan reformaation kahteen päähaaraan, luterilaisuuteen ja kalvinismiin, ja jälkimmäiselle vastareaktiona syntyneeseen arminiolaiseen teologiaan. Kurssi avaa historiallisen kontekstin ajatusten taustalta, antaa tiiviin teologisen taustan ajatuksille, tutustuttaa suuntausten kirjallisuuteen sekä arvioi niiden merkitystä tämän päivän kristillisyydessä. (Vaaditut pohjatiedot: Kirkkohistoria I -kurssi)