Kehitysyhteistyön perusteet

Katja Köykkä opettaa kurssin, jolla tutustutaan kehitysyhteistyön periaatteisiin, ja sitä sääteleviin ohjeisiin ja tavoitteisiin. Lisäksi käydään läpi kehitysyhteistyön historiaa ja tämän hetken toimintatapoja. Kurssilla pohditaan myös kehitysyhteistyön vaikuttavuutta, sitä kuinka kehitysyhteistyö voi muuttaa yhteisöjä avunsaajista vaikuttajiksi. Lisäksi tutustutaan uskonnollistaustaisten järjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön, ja kumppanuuden merkitykseen. Katja Köykkä on taustaltaan terveydenhoitaja, aikuiskouluttaja ja työnohjaaja. Hänellä on pitkä työkokemus kehitysyhteistyössä ja vaikuttamistyössä