Jumala ja ihminen

Opettaja: Maikki Aakko
Kurssi käsittelee sekä "varsinaista teologiaa" - oppia Jumalasta että kysymystä oleellisesta ihmisyydestä. Tarkastelun kohteena olevat asiat luovat pohjan kaikelle systemaattiselle keskustelulle. Aihepiirin suurten linjojen tarkastelun lisäksi syvennymme useisiin aihepiiriin liittyviin erityiskysymyksiin. (Vaaditut pohjatiedot: Raamattu ja sen tulkinta sekä Johdatus teologiaan -kurssit)