Johdatus teologiaan

  • pe-su 16.18.4.2021

Teologian tohtori Tommi Karjalainen antaa kurssilla yleiskuvan teologiasta sekä oppiaineena että tutkimuksen alana.  Kurssi antaa käsitteellisen perustan teologian opiskelulle tutustuttamalla alan termistöön. Kurssin aikana pohditaan teologian olemusta, tehtävää, välineitä ja menetelmiä joita teologisessa tutkimuksessa ja tieteenharjoituksessa käytetään.