Jeesus ja synoptiset evankeliumit

Opettaja: Tommi Karjalainen
Kurssilla syvennytään evankeliumitutkimukseen hermeneutiikan keinoin. Evankeliumitekstien ohella kurssilla perehdytään nykyaikaisen Jeesus-tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin. Samalla tutustutaan alan tärkeimpiin vaikuttajiin. Kurssilla pyritään vastuullisesti siltaamaan historiallisten tekstien ja nykypäivän välistä aukkoa oman hengellisen elämän rakentumiseksi ja Jumalan seurakunnan hyödyksi.