Apostolien teot

Opettaja: Petrus Ahonen
Apostolien teot avaa ainutlaatuisen ikkunan varhaisen kristillisyyden kehitykseen, seurakunnan olemukseen ja tehtävään. Opiskelija perehtyy tällä kurssilla Apostolien tekojen johdanto-oppiin, kirjan rakenteeseen ja keskeisten tekstijaksojen tulkintaan.