Sielunhoito 1 -lyhytkurssi 30.11.-2.12.2018

Kurssilla tutustutaan lähimmäisen sielunhoidollisen kohtaamisen tapoihin, Raamatun ihmiskuvaan, kokonaisvaltaiseen toipumiseen/rakentumiseen sekä sielunhoidon merkitykseen paimenen työssä ja seurakunnan elämässä.  Lisäksi aloitetaan tutustuminen käytännön tilanteisiin, joissa ihmiset usein kaipaavat sielunhoidollista tukea. 

Aika: 30.11.–2.12.2018
Paikka: Teologinen opisto, Sairaalankatu 5-7, Tampere
Hinta:  160 € (kurssi + majoitus 2hh* + ruokailut + opetusmateriaali) ja 130€ (kurssi +  ruokailut+opetusmateriaali)
* 1hh lisähintaan (30€), jos huoneita on vapaana

Opettajana toimii Petri Välimäki 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä monimuotokoulutuksen kanssa ja viikonloppu on yhteinen teologisen seminaarin etäpakettia suorittavien opiskelijoiden kanssa.  Viikonlopun aikataulu löytyy tästä

Tavoitteet:

Kurssin lopussa opiskelija:

  • On paneutunut Raamatun kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan sielunhoidon näkökulmasta sekä osaa huomioida ja soveltaa sitä palvelutyössään.
  • Hallitsee sielunhoidon perusteet ja erilaisia käytännön tapoja/menetelmiä, jotka tukevat häntä sielunhoidollisissa palvelutehtävissä.
  • Tunnistaa yleisiä sielunhoitajan usein kohtaamia vaikeita ongelmia ja ristiriitoja, joiden keskellä lähimmäiset kamppailevat. On saanut näkemystä ja tietoa ko. ongelmista ja kykenee siksi turvallisesti kohtaamaan niistä kärsiviä ihmisiä.
  • Tiedostaa tervehtymisen prosessin/rakentumisen ja herkkyyden. Tiedostaa myötäelävän jakamisen merkityksen ja osaa soveltaa myös kasvua edistäviä ja elämässä eteenpäin rohkaisevia/tukea antavia auttamisen tapoja avun tarvitsijan vastaanottokykyä huomioiden.
  • Opiskelijassa on herännyt prosessi, joka mahdollistaa henkilökohtaisesti luontevan sielunhoidollisen palvelutavan integroitumisen seurakunnan kokonaisuuteen.

Siirry ilmoittautumaan tästä.  Ilmoittautuminen 25.11.2018 mennessä.