Hengellinen elämä

Keskinäinen yhteys

Suomen teologinen opisto tarjoaa opiskelijoille tilaisuuden oman, päivittäisen hengellisen elämän jakamiseen muun opiston kanssa. Vaikka opiskelijoiden varsinainen seurakuntayhteys toteutuukin luonnollisesti seurakunnissa, on arkinen kristittyjen yhteys opiston sisällä osa sen toimintaa.

Yhteiset hartaushetket

Päivittäin tämä yhteys toteutuu aamuhartauksissa. Erilaiset hartaushetket aloittavat työpäivät ja osaltaan auttavat pitämään mielessä kirkkaana sen, mihin koko opiskelu tähtää. Kerran viikossa tälle yhteiselle Jumalan edessä olemiselle on varattu kappelitunti. Se tarjoaa tilan yhteiseen Jumalan kohtaamiseen: ylistämme ja rukoilemme häntä, ja annamme hänen Sanansa tutkia ja ravita meitä.  Kappelitunneista ovat vastuussa opiskelijatiimit, joten ne ovat myös tilaisuus palvella toisia omilla lahjoillaan.

Hengellisen huollon päivät

Kahdesti lukukaudessa opistolla järjestetään erityinen hengellisen huollon päivä. Näissä päivissä on mukana opiston ulkopuolelta tulevia vierailijoita, jotka voivat avata omasta näkökulmistaan uusia ja innoittavia näkökulmia Jumalaan ja Hänen valtakuntaansa.

Pienryhmät

Elämän jakamista tapahtuu myös pienryhmissä. Ne ovat opiskelijajohtoisia vertaisryhmiä, joissa keskustellaan elämästä ja sen hallinnasta, opinnoista ja niiden etenemisestä sekä muista ryhmälle ajankohtaisista aiheista. Koko elämän hengellisyys on ohjaava pohjavirta pienryhmätoiminnassa.