Suomen teologinen opisto on koulutuskeskus, joka tarjoaa korkealaatuista ja raamattu-uskollista teologista koulutusta kaikille kristityille yli kirkkokuntarajojen. Opisto on kansanopisto, ja sen taustayhteisö on Suomen Vapaakirkko. Opiston koulutustarjonta jakautuu neljään osaan, joista jokaisella on oma koulutuksellinen tehtävänsä: (1) Teologinen seminaari, (2) HOPE-raamattukoulu, (3) monimuotokoulutus sekä (4) tapahtumat ja kurssit.

Lue alla olevia lyhyitä kuvauksia jokaisesta opiston koulutuskokonaisuudesta tai kysy meiltä lisää ottamalla meihin yhteyttä. Voit myös tutustua eri näkökulmiin opiston toiminnasta vasemmalla olevalla valikolla. 

1. Teologinen seminaari

Teologinen seminaari on ammattisivistävää tutkintotavoitteista koulutusta, joka toteutetaan täysiaikaisena lähiopetuksena opistolla Tampereella. Teologiseen seminaariin voit tutustua täällä.

2. HOPE-raamattukoulu

Hope-raamattukoulu on elämää muuttava prosessi Raamatusta, uskon kulmakivistä, henkilökohtaisesta kasvusta ja palvelemisesta 18-30-vuotiaille. Raamattukoulun vuosi jakautuu neljään itsenäiseen jaksoon. Lue lisää täällä.

3. Monimuotokoulutus

Monimuotokoulutuksen tavoitteena on mahdollistaa työssäkäyvien ja perheellisten sekä muuten kiireisten ihmisten oman toimen ohella toteutuvaa oppimista. Koulutus koostuu viikonlopun mittaisista lähijaksoista opistolla sekä verkkotehtävistä. Lue lisää täällä.

4. Tapahtumat ja kurssit

Tapahtumien ja kurssien tavoitteena on rohkaista ja varustaa ihmisiä tiedollisesti ja taidollisesti elämää varten. Aiheiden valikoima on laaja ja sisältää niin kielten ja kädentaitojen oppimista kuin myös elämäntaitoihin, hengelliseen palvelutehtävään varustautumiseen ja teologiseen syventymiseen liittyviä aiheita. Lue lisää täällä.