Sisältö ja tavoitteet

Opetuslapseuskoulun teema ja tavoite on sama kaikkialla ympäri maailman järjestettävissä kouluissa: ”Tunne Jumala ja tee Hänet tunnetuksi”. DTS:n opetus ja opiskelu kohdistuu kristinuskon perusteisiin, Raamatun tuntemiseen ja kristillisen identiteetin rakentumiseen. Opiskelussa korostuu myös kansainvälisyys ja missiologinen näkökulma sekä oman kutsumuksen tai palvelutehtävän pohdinta.

Opetuslapseuskoulu koostuu noin 12 viikon teoriajaksosta sekä vähintään 8 viikkoa kestävästä harjoittelusta ulkomailla. Teoriajaksolla on viikoittain vaihtuvat teemat, joihin sisältyvät opetussuunnitelmaan kuuluvat sisällöt. Koulun henkilökunnan lisäksi opetusta antavat vierailevat opettajat. Oppimisprosessi koostuu luennoista, itsenäisestä opiskelusta sekä käytännön harjoittelusta, jonka kautta pyrkimyksenä on saattaa opittavana olevat aiheet käytäntöön osaksi opiskelijan arkea. DTS on suunniteltu niin, että se kannustaa oppilaita henkilökohtaiseen kasvuprosessiin, jossa he kehittyvät huolehtimaan henkilökohtaisesta raamatullisesta jumalasuhteestaan ja tunnistamaan omat ainutlaatuiset lahjansa ja kutsumuksensa.

Kansainvälisyys on olennainen osa opetuslapseuskoulua, usein opiskelijoita on useasta eri kansallisuudesta ja opetus tapahtuu sekä suomen että englannin kielellä. Koulutuksessa painottuu toisten kulttuurien kohtaamisessa tarvittavien taitojen harjoitteleminen ja maailmankansalaisuus. Koulutuksessa tutustutaan lähetystyöhön ja kehitysyhteistyöhön ulkomaanjakson aikana yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.  ”Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia” Matt. 28:19.

Opetuslapseuskoulussa voi olla myös erilaisia painotuksia, jotka kokoavat yhteen esim. samantapaisista asioista kiinnostuneita tai samanlaisessa elämäntilanteessa olevia opiskelijoita.

Opetuslapseuskoulu noudattaa University of the Nations yliopiston (UofN) ja International DTS Centren opetussuunnitelmaa ja opetuslapseuskoulun suorittaminen mahdollistaa jatkamisen muihin UofN:n opintoihin aina yliopistotason tutkintoon saakka. University of the Nations on maailmanlaajuinen ja monikulttuurinen yliopisto, joka järjestää kursseja kuudellakymmenellä eri kielellä yli 400 koulutuspisteessä noin sadassa maassa.