Miten monimuotokoulutus toimii käytännössä?

Tällä sivulla on koottua tietoa siitä, miten kaikki monimuotokoulutukset toimii, ja erityisesti lähijaksojen, etätyöskentelyn sekä maksujen ja hyvitysten käytännöistä. Jokainen opiskelija sitoutuu noudattamaan tämän oppaan ohjeita. Lisätietoja kutakin monimuotokoulutusohjelmaa erityisesti koskevista asioista (sisällöt, tavoitteet, aikataulut, hinnat) löydät koulutuksen kuvauksesta:

Teologisen seminaarin etäpaketti >>

Miten monimuotokoulutus toimii käytännössä? 

1. Itsenäisesti ja yhdessä

Oppiminen on kaiken koulutuksen päätavoite ja toteutuu opettajan työn, opiskelijan itsenäisen työn sekä koko ryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen ja työn kautta. Opettajan tehtävänä on ohjata sekä koko ryhmän että jokaisen opiskelijan oppimista mm. lähiopetusten, tehtävänantojen ja palautteen avulla.

2. Mielekkäästi ja säännöllisesti

Monimuotokoulutus vaatii opiskelijalta noin 2-12 tuntia työtä viikoittain. Vaadittu aika riippuu koulutusohjelmasta sekä tehtävien luonteesta. Teologisen seminaarin etäpaketti on monimuotokoulutuksista vaativin ajallisesti, koska siinä opiskelijat suorittavat tutkintoihin tähtääviä kursseja vastaavia kursseja.

Opiskelija osallistuu lähijaksoihin ja tekee etätehtävät annettujen ohjeiden ja asetetun aikataulun mukaisesti. Eräpäivät ovat tärkein väline opiskelijan ja opettajan välisessä yhteistyössä: ilman eräpäiviä ja tehtäviä ei ole olemassa yhteistä ja ohjattua oppimista. Siksi olemme tarkkoja niissä. Ymmärrämme kuitenkin, että elämässä on tilanteita, jolloin ei opiskelija pysty tekemään kaikkia tehtäviä ajoissa; poikkeavista eräpäivistä opiskelijan on sovittava etukäteen ko. kurssin opettajan kanssa.

3. Lähi- ja etäopiskeluna

Suurin osa kursseista tai aihejaksoista koostuu viikonlopun mittaisesta lähijaksosta opistolla ja etäopiskelusta sen jälkeen. Erityisesti Teologisen seminaarin etäpaketti sisältää myös sellaisia kursseja, jotka koostuvat pelkästään etäopiskelusta. Etäopiskelu tapahtuu Moodle -oppimisympäristössä, jossa toimimiseen opastamme ennen ensimmäistä lähijaksoa. Jokaisesta kurssista tai jaksosta annetaan loppuarvosana, mikäli opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät.

Vasemmalla olevan valikon kautta löydät lisätietoja seuraaviin aiheisiin:

Lähijaksojen päivämäärät

Kaikki lukuvuoden 2017-2018 monimuotokoulutukset toteutetaan samojen lähijaksojen puitteissa uusissa opiston tiloissa Tampereella (Sairaalankatu 5-7), joiden päivämäärät ovat seuraavia:

Lähijakson
ajankohta
Teologisen seminaarin etäpakettiYlistysvarustamo
18.-20.8.2017Kyllä 
6.-8.10.2017Kyllä-
1.-3.12.2017Kyllä-
19.-21.1.2018-Kyllä

16.-18.2.2018

KylläKyllä
16.-18.3.2018-Kyllä
13.-15.4.2018KylläKyllä
24.-26.8.2018Uusi kurssi alkaa-