Sisältö ja ajankohdat

Kurssi pidetään neljänä viikonloppuna (tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa) Suomen teologisella opistolla ja näiden välissä opiskelijat tekevät opettajan ohjauksessa omia sovituksiaan ja harjoitustöitään. Lähijakson viikonloput koostuvat luennoista ja harjoitustehtävistä sekä ryhmäimprovisaatioharjoituksista.

  Lähijaksojen sisältösuunnitelma

   

  1.viikonloppu 18.–20.1.2019                                                                                                

  • Musiikki Raamatussa
  • Musiikki ja seurakunta luento + keskustelu
   • Kansanmusiikki / rytmimusiikki ja seurakunta
   • Muusikkona seurakunnassa
   • Ajankohtaisia ilmiöitä seurakuntamusiikissa ja hengellisen musiikin areenoilla
   • Kotimaiset ilmiöt (virsiuudistus, suomigospel, Simojoki, kansanmusiikki)
   •  Globaalit ilmiöt (ylistysmusiikki, Hillsong, etniset vaikutteet)
  • Ihminen ja musiikki
  • Musiikin parametrit  – Työkalupakin esittely
  • Rytmi ja tempo karakteerin perustana, luento + työpaja
  • Muoto, dynamiikka, fraasit ja rekisterit, luento + työpaja
  • Harjoitukset ja ryhmäimprovisaatio
  • Rytmimusiikin nuotinnuskäytäntöjä 
  • Käytettävät ohjelmistot  

  2.Viikonloppu 15.–17.2.2019

  • Konsonanssi - dissonanssi –käsitepari ja harmonia 
  • Moodit ja inhimilliset tunteet, luento + työpaja
  • Harjoitukset ja ryhmäimprovisaatio
  • Rytmimusiikin nuotinnuskäytäntöjä 

  3.viikonloppu 15.–17.3.2019

  • Musiikillisia tekstuurityyppejä, luento + työpaja 
  • Soitinnus, millaisia periaatteita ja miten se käytännössä kannattaa toteuttaa
  • Genret (tapa käyttää erilaisia soittimia eri genreissä)

  4.viikonloppu 12.–14.4.2019

  • Tekijänoikeudet
  • Syventävä harjoitustehtävien palautus ja niiden reflektointi
  • Kontrapunktinen ajattelu
  • Ylistystapahtuman rakentaminen ja sovittaminen: lopputyö

  Harjoitustyöt

  • aikaisempi kokemus huomioiden sovituksia, joita voi kuunnella paikanpäällä (joko tietokoneelta tai livenä soitettuna)