Musiikin sovittaminen ja vapaa säestys

Kurssilla käydään läpi musiikin sovittamista seurakunnissa toimiville laulu- ja soitinkokoonpanoille. Kurssi on rakennettu siten, että se sopii vasta-alkajista jo pidempään musiikkia tehneille. Jokainen lähtee omasta lähtötasostaan ja saa työkalupakkiinsa uusia työkaluja. Kurssin ote on käytännöllinen ja opiskelijan omaa luovuutta tukeva. Se ei valmista opiskelijoista yhdenmukaisia klooneja vaan jokainen työskentelee omista vahvuuksistaan käsin. Kurssin opettajana toimii muusikko ja säveltäjä, tuhansia lauluja harrastelijoille ja sinfoniaorkestereille sovittanut Lasse Heikkilä.

Kurssille tulon edellytyksenä on musiikin teorian perusteiden tunteminen ja nuotinlukutaito. Vapaan säestyksen alkeet antavat hyvää pohjaa, mutta aikaisempia omia sovituksia ei ole tarvinnut tehdä. Jos opiskelijalla on oma instrumentti, jonka voi ottaa kurssille mukaan, se kannattaa tehdä. Vapaan säestyksen treenaamiseen tarvitaan soitin, jolla voi tuottaa sointutaustoja (tyypillisesti kitara tai piano).

Kurssilla käytetään oppikirjana Timo Lehtovaaran Sovitusopas -nimistä kirjaa (Kustantaja Sulasol, kirjan voi ostaa mm. tästä linkistä).

Kohderyhmät, mm.

 • bändien ja erilaisten kokoonpanojen muusikot
 • puhallin- ja muiden orkesterien muusikot
 • kuoronjohtajat
 • ylistysryhmien vetäjät ja muusikot
 • säveltäjät ja pöytälaatikkosäveltäjät
 • äänituotannosta kiinnostuneet (esim. miksaajat)
 • elektronisen musiikin tekijät

Kurssin päätyttyä opiskelija

 • osaa tehdä erilaisille seurakunnassa toimiville laulu- ja soitinkokoonpanoille sovituksia, jotka tukevat laulun tekstin tulkintaa ja ovat draamallisesti mielenkiintoisia
 • osaa rakentaa sovituksista nuottikuvat, jotka ovat soitettavissa
 • pystyy tuottamaan nuottikuvia joko paperisena tai digitaalisesti
 • osaa kuunnella musiikkia analyyttisesti
 • on saanut omaan työkalupakkiinsa asioita joita voi omasta lähtökohdastaan käyttää musiikin tekemisessä