House of Worship, ylistysvarustamo

 

Ylistysmusiikin ystävä

 •      Kaipaatko yhteyttä muihin ylistäjiin?
 •      Entä vinkkejä seurakuntasi ylistysmusiikin kehittämiseen?
 •      Haluaisitko nostaa lauluntekemisesi sekä soitto- ja laulutaitosi uudelle tasolle?
 •      Osaatko vastata kyselijöille, miksi ylistys onkaan niin tärkeää?

 

House of Worship -ylistysvarustamo on ylistyksen monimuotoisuuteen, teologiseen perustaan ja seurakuntien ylistysmusiikin kehittämiseen keskittyvä monimuotokoulutus. Kurssi johdattaa osallistujan neljän aihekokonaisuuden kautta kehittymään ylistäjänä sekä hengellisesti että taidollisesti.

Perehdymme dynaamisten vierailijoiden avulla ylistyksenjohtamiseen, laulujen tekemiseen ja tuottamiseen, musiikin tekniseen toteutukseen ja ylistystapahtumien järjestämiseen. Lisäksi kurssilla tutustutaan ylistyksen monimuotoisuuteen laulun, vapaan säestyksen, ylistystanssin ja taiteen avulla  niin, että osallistujat saavat käytännön työkaluja seurakunnan ylistys- ja musiikkitoiminnan kehittämiseksi.  Käymme läpi myös musiikkitekniikkaa (lavakartta, ääni, valo, kuva), jotta osallistuja kykenee laadukkaaseen musiikin tekniseen toteutukseen seurakunnassaan.

Interaktiivisten opetustuokioiden lisäksi kurssiin sisältyy tapahtumien havainnointeja ja ammattilaisten haastatteluja, joiden avulla syvennetään osaamista ja luodaan verkostoja. Laulu- ja soittopajat, jotka toteutetaan lähiopetuksessa, auttavat osallistujaa kehittämään musiikillisia lahjojaan ja halutessaan saamaan taitoja toistenkin ohjaamiseen. 

 

  Tavoitteet

  Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija:

  • kykenee keskustelemaan ylistyksestä sekä teologisesti että käytännön tasolla
  • on selventänyt käsitystään ylistyksen merkityksestä sekä itselleen että seurakunnalle
  • kykenee johtamaan muita ylistykseen, tunnistamaan muiden lahjoja ylistyksessä ja tarjoamaan palvelupaikkoja toteuttaa ylistyskutsua
  • kykenee soveltamaan ylistyksen monimuotoisuutta seurakunnassa
  • kykenee järjestämään ylistystapahtumia ja konsertteja
  • ymmärtää musiikin teknisen toteutuksen
  • tunnistaa omat musiikilliset vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
  • on tietoinen lauluntekemisen ja laulujen tuottamisen prosessista