Tavoitteet

1. Perusteltuja näkemyksiä uskosta

Kristillinen elämä ja palvelutyö juontaa aina juurensa joihinkin teologisiin käsityksiin, olivatpa ne tiedostettuja ja perusteltuja tai ei. Järjestelmällinen teologian opiskelu antaa valmiuksia ymmärtää Raamattua sen omista lähtökohdista käsin ja muodostaa perusteltuja käsityksiä Jumalasta ja ihmisestä, Kristuksesta ja pelastuksesta sekä Pyhästä Hengestä ja seurakunnasta. Osana kasvuaan kristityn tulisi arvioida omaksumiaan näkemyksiä ja aktiivisesti etsiä uutta tietoa ja ymmärrystä. (Room. 12:2.) Etäpaketti haastaa sinut tähän prosessiin yhdessä innostuneen opiskelijaryhmän kanssa.

2. Työkaluja hengelliseen kasvuun ja palvelutyöhön

Etäpaketin hyöty on myös hyvin käytännöllinen ja elämänläheinen. Etäpaketissa panostat omaan hengelliseen elämääsi syventämällä Raamatun tuntemustasi ja hankkimalla välineitä sen tulkintaan ja soveltamiseen. Saat myös perusteita seurakuntatyön eri muotoihin.

3. Maistiaiset teologian opiskelusta

Onko täysaikainen teologian opiskelu minua varten? Etäpaketti antaa maistiaiset siitä, millaista on hengellisen työn tutkintotavoitteinen koulutus Suomen teologisessa opistossa. Eli samalla, kun varustaudut kutsumukseesi ja palvelutyöhösi oman toimen ohessa, voit myös tunnustella mahdollisuutta kokoaikaiseen teologian opiskeluun.

4. Teologinen perustutkinto

Etäpaketin kurssit ovat sisällöltään ja laajuudeltaan Teologisen seminaarin kursseja vastaavia. Mikäli sinut hyväksytään etäpaketin opiskelijaksi ja suoritat etäpaketin kursseja, suorituksiasi luetaan suoraan osaksi Teologisen seminaarin tutkintoja. Suorittaessa kolme peräkkäistä etäpakettia, voit suorittaa Teologisen seminaarin ns. Teologisen perustutkinnon, joka on kaikille tutkintolinjoille yhteinen perusohjelma. Muilta osin Teologisen seminaarin ammattisivistävät tutkinnot (120-180 op) suoritetaan täysaikaisena lähiopiskeluna opistolla.