Sisältö

Tarjoamme kolme eri sisältökokonaisuutta, joista jokaisen suorittaminen kestää yhden lukuvuoden; kolmen peräkkäisen lukuvuoden aikana on siis mahdollista suorittaa kaikki kolme eri pakettia. Opiskelija saa suorittaa myös vain yhden tai kaksi etäpakettia. Suorittamisen voi aloittaa minä tahansa lukuvuotena. Suoritettuaan kolme eri etäpakettia opiskelija saa Teologisen perustutkinnon, jonka laajuus on noin 60 opintopistettä ja joka vastaa Teologisen seminaarin ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Lue lisää Teologisen seminaarin koulutuksista täällä.

Etäpaketin opinnot sisältävät mm. Raamatun tutkimista, systemaattisen teologian opintoja ja kirkkohistoriaa sekä yleisestä että vapaan kristillisyyden ja lähetyksen näkökulmista. Käytännöllisellä teologialla on myös merkittävä osuus koulutuksessa. 

Jokainen etäpaketin opiskelija suorittaa etäpaketin alussa YL-E201 Monimuoto-oppimisen perusteet -kurssin. Kurssi on käytännöllinen johdatus monimuoto-opiskelun taitoihin. Kurssin aikana käydään läpi Moodlen käytön perusteet sekä tehokkaan ja mielekkään monimuoto-opiskelun periaatteet. Kurssi suoritetaan etänä opettajan ohjauksella. 

Alla olevista linkeistä voit tarkastella meneillään olevia sekä tulevien etäpakettien kurssisisältöjä:

Teologisen seminaarin etäpaketin päivitetty opiskelu- ja jaksosuunnitelma löytyy tästä