Kurssien kuvaukset

Vanha testamentti Uudessa testamentissa

Opettaja Markus Nikkanen 

Uuden testamentin kirjoittajien tapa käyttää Vanhaa testamenttia saattaa tuntua meistä villiltä. Tällä kurssilla opimme, miten UT:n ajan 

uskovat lukivat ja ymmärsivät Vanhaa testamenttia ja kuinka he löysivät Kristuksen Vanhasta testamentista.

Diakoniatyön perusteet

Opettaja Kristian Vilkman

Kurssilla perehdytään diakoniatyön käytännöllisiin työaloihin ja raamatullisiin periaatteisiin. Kurssi on sekoitus käytäntöä ja teoriaa. Kurssilla toimii opettajina eri 

työalojen asiantuntijoita. Kurssin toivotaan antavan valmiuksia käytännön työhön ja innoittavan diakoniseen toimintaan.

Sielunhoito 1

Opettaja Petri Välimäki

Kurssilla käydään läpi sielunhoidon perusteita ja keskeisimpiä lähtökohtia syventyen Jumalan armoon ja rakkauteen sielunhoidon perustana. 

Kurssilla käsitellään sekä lyhyttä että pitkäkestoista sielunhoitoa unohtamatta sielunhoidon terveitä rajoja. Lisäksi tutustutaan Raamatun kokonaisvaltaiseeen ihmiskuvaan ja siihen, millainen on inhimillinen eheytymisprosessi ja miten sitä voi tukea parhaiten.

Tutustuminen Raamatun hepreaan

Opettaja Marika Peussa

Harjoittelemme heprealaisia aakkosia lukien ja kirjoittaen. Tutustumme Raamatun maailmaan ja kulttuuriin. Opettelemme yksinkertaisia lauseita ja ilmaisuja.

Paavalin vankilakirjeet

Opettaja Timo Lehikoinen

Mitä Paavali sanoo Kristuksen ylivertaisuudesta? Entä kristittynä elämisestä yleensä ja taistelusta pahaa vastaan? Tule innostumaan Paavalin vankilakirjeiden rikkaasta sanomasta.

Ilmestyskirja ja eskatologia 

Opettaja Tommi Karjalainen 

Mikä on seurakuntasi tietämyksen taso suhteessa viimeisiin tapahtumiin ja Ilmestyskirjaan? Tule hakemaan eväitä ja tuoreita 

näkökulmia aiheesta opettamiseen Karjalaisen Tommin kurssilta. Kurssilla käsitellään esimerkiksi kristologiaa Ilmestyskirjassa, kirjan tulkintahistoriaa sekä henkilökohtaista eskatologiaa ja kysymystä siitä, mitä kadotus on. 

Kulttuurien välinen kommunikointi

Opettaja Nanna Rautiainen

Kulttuurien välinen kommunikointi -kurssi kuuluu missiologian opintojen kokonaisuuteen. Se käsittelee kulttuurien välisen 

kommunikaation haasteita ja iloja niin suomalaisesta kuin kansainvälisestä näkökulmasta käsin. Kurssin aikana perehdytään viestinnän terminologiaan, erilaisiin kulttuurien jaotteluihin sekä siihen, miten sekä evankeliumin välittämisessä että seurakuntaelämässä on elintärkeää ottaa kulttuurillinen tausta huomioon. Kurssin laajuus on 2 op. 

Johtaminen (IV): Oma johtajuusprofiili ja johtamisen parhaat käytännöt

Opettaja Suvi Kankkunen

Johtajan työstä suurin osa on kommunikointia tavalla tai toisella. Miten kommunikoida tehokkaasti erilaisille ihmisille ja tiimeille? Entä mitkä ovat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi johtamisen prosessin näkökulmasta: visioinnissa, sitouttamisessa ja toimeenpanossa? Tällä johtamisen syventävällä kurssilla teet henkilökohtaisen vuorovaikutus- ja johtajuusprofiilin (DiSC&Work of Leaders -profiilit) ja pääset myös analysoimaan omaa johtajuustiimiäsi, kuten työntekijätiimiä tai vanhimmistoa.

Evankeliumi ja pelastus

Opettaja Markus Nikkanen

Evankeliumi ja pelastus on missiologian perusopintoihin kuuluva kurssi. Se tutustuttaa opiskelijan Raamatun tekstien välityksellä soteriologian peruskäsitteisiin ja tärkeisiin teemoihin.