Kurssien kuvaukset

Seurakunnan elinvoimaisuus

Opettaja Kjell Birkeland

Tämä käytännönläheinen kurssi sopii kaikille seurakunnan työstä kiinnostuneille. Ilmoittautuminen tästä.

Kulttuurien välinen kommunikointi

Opettaja Nanna Rautiainen

Kulttuurien välinen kommunikointi -kurssi kuuluu missiologian opintojen kokonaisuuteen. Se käsittelee kulttuurien välisen 

kommunikaation haasteita ja iloja niin suomalaisesta kuin kansainvälisestä näkökulmasta käsin. Kurssin aikana perehdytään viestinnän terminologiaan, erilaisiin kulttuurien jaotteluihin sekä siihen, miten sekä evankeliumin välittämisessä että seurakuntaelämässä on elintärkeää ottaa kulttuurillinen tausta huomioon. Kurssin laajuus on 2 op. (ilmoittautuminen päättynyt)

Johtaminen (IV): Oma johtajuusprofiili ja johtamisen parhaat käytännöt

Opettaja Suvi Kankkunen

Johtajan työstä suurin osa on kommunikointia tavalla tai toisella. Miten kommunikoida 

tehokkaasti erilaisille ihmisille ja tiimeille? Entä mitkä ovat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi johtamisen prosessin näkökulmasta: visioinnissa, sitouttamisessa ja toimeenpanossa? Tällä johtamisen syventävällä kurssilla teet henkilökohtaisen vuorovaikutus- ja johtajuusprofiilin (DiSC&Work of Leaders -profiilit) ja pääset myös analysoimaan omaa johtajuustiimiäsi, kuten työntekijätiimiä tai vanhimmistoa. Ilmoittautuminen tästä.

Evankeliumi ja pelastus

Opettaja Markus Nikkanen

Evankeliumi ja pelastus on missiologian perusopintoihin kuuluva kurssi. Se tutustuttaa opiskelijan Raamatun tekstien välityksellä soteriologian peruskäsitteisiin ja tärkeisiin teemoihin. Ilmoittautuminen tästä.

Pastoraalikirjeet

Opettaja Tommi Karjalainen 

Mitkään muut Uuden testamentin kirjat eivät ole vaikuttaneet niin paljon käsitykseemme seurakunnan johtamisesta, kuin Paavalin henkilökohtaiset kirjeet Timoteukselle ja Tiitukselle. 

Mutta ovatko nämä kirjeet yleispäteviä johtamismanuaaleja, vai liittyvätkö ne pikemminkin kyseisten paikallisseurakuntien erityisiin ongelmiin? Millaisia ongelmia näissä seurakunnissa oli, ja miten niiden huomioiminen auttaa ymmärtämään kirjeiden kokonaissanomaa? Ilmoittautuminen tästä.