Kurssien kuvaukset

Seurakunnan istutuksen perusteet

Istutustiimi

Tämä käytännönläheinen kurssi sopii kaikille seurakunnan työstä kiinnostuneille. Kurssin jälkeen jokaisella on suunnitelma siitä, miten istuttaa seurakunta.

Paavalin vankilakirjeet

Opettaja Timo Lehikoinen

Mitä Paavali sanoo Kristuksen ylivertaisuudesta? Entä kristittynä elämisestä yleensä ja taistelusta pahaa vastaan? Tule innostumaan Paavalin vankilakirjeiden rikkaasta sanomasta.

Ilmestyskirja ja eskatologia 

Opettaja Tommi Karjalainen 

Mikä on seurakuntasi tietämyksen taso suhteessa viimeisiin tapahtumiin ja Ilmestyskirjaan? Tule hakemaan eväitä ja tuoreita 

näkökulmia aiheesta opettamiseen Karjalaisen Tommin kurssilta. Kurssilla käsitellään esimerkiksi kristologiaa Ilmestyskirjassa, kirjan tulkintahistoriaa sekä henkilökohtaista eskatologiaa ja kysymystä siitä, mitä kadotus on. 

Seurakunnan elinvoimaisuus

Opettaja Kjell Birkeland

Tämä käytännönläheinen kurssi sopii kaikille seurakunnan työstä kiinnostuneille.

Kulttuurien välinen kommunikointi

Opettaja Nanna Rautiainen

Kulttuurien välinen kommunikointi -kurssi kuuluu missiologian opintojen kokonaisuuteen. Se käsittelee kulttuurien välisen 

kommunikaation haasteita ja iloja niin suomalaisesta kuin kansainvälisestä näkökulmasta käsin. Kurssin aikana perehdytään viestinnän terminologiaan, erilaisiin kulttuurien jaotteluihin sekä siihen, miten sekä evankeliumin välittämisessä että seurakuntaelämässä on elintärkeää ottaa kulttuurillinen tausta huomioon. Kurssin laajuus on 2 op. 

Johtaminen (IV): Oma johtajuusprofiili ja johtamisen parhaat käytännöt

Opettaja Suvi Kankkunen

Johtajan työstä suurin osa on kommunikointia tavalla tai toisella. Miten kommunikoida 

tehokkaasti erilaisille ihmisille ja tiimeille? Entä mitkä ovat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi johtamisen prosessin näkökulmasta: visioinnissa, sitouttamisessa ja toimeenpanossa? Tällä johtamisen syventävällä kurssilla teet henkilökohtaisen vuorovaikutus- ja johtajuusprofiilin (DiSC&Work of Leaders -profiilit) ja pääset myös analysoimaan omaa johtajuustiimiäsi, kuten työntekijätiimiä tai vanhimmistoa.

Evankeliumi ja pelastus

Opettaja Markus Nikkanen

Evankeliumi ja pelastus on missiologian perusopintoihin kuuluva kurssi. Se tutustuttaa opiskelijan Raamatun tekstien välityksellä soteriologian peruskäsitteisiin ja tärkeisiin teemoihin.