Moduulit ja sisältö

Jokainen valmennukseen osallistuja suorittaa kaikki moduulit. Moduulit alkavat ohjatulla etäopiskelulla Moodle-oppimisympäristössä (käyttöön opastetaan). Ennen kontaktipäivää opiskeltua reflektoidaan ohjatussa ryhmäpuhelussa. Kontaktipäivän jälkeen on toinen ryhmäpuhelu, jossa sen antia kootaan yhteen ja annetaan ohjeet moduulin kokoavaan etätehtävään. Etätyöskentelyä edellytetään kuukausittain noin 6 tunnin verran.

Esitietomateriaali

Uuden esimiehen paketti.

Opiskellaan itsenäisesti ennen moduuli 1:stä.

Moduuli 1 

Esimiestyön määrittely ja oma rooli. Kommunikointi johtamisen perustana.

4.10.–14.11.2021, kontaktipäivä 1 ma 1.11.2021, @Teopolis

Mitä on esimiestyö ja mikä on minun roolini - erityiskysymyksenä hengellinen työyhteisö? Luottamuksen rakentaminen esimies-alaissuhteessa kommunikaatiolla; mm. DiSC-vuorovaikutusprofiili ja -työkalut.

Moduuli 2

Työsuhteen vaiheet ja esimiehen tehtävät.

15.11.–23.12.2021, kontaktipäivä 2 ma 13.12.2021, @Teopolis

Miten tuen ja ohjaan työntekijää työsuhteen eri vaiheissa (rekrytointi - työsopimus - työsuhde - päättyminen)? Palautteen antaminen, työhyvinvointi, työnjohto ja -ohjaus eri tilanteissa oleville työntekijöille. 

Moduuli 3

Työyhteisön johtaminen ja toimivan tiimin dynamiikka.

4.1.–13.2.2022, kontaktipäivä 3 ma 31.1.2022, @Teopolis

Miten johdan tervettä, elinvoimaista työyhteisöä? Ilmapiiri, työryhmästä tiimiksi, kokonaisvaltainen lähestymistapa hengellisen työn tekemiseen ja tekijöihin.