Kurssien kuvaukset

Johdatus teologiaan, 16.-18.4.2021

Opettaja: Tommi Karjalainen

Teologian tohtori Tommi Karjalainen antaa kurssilla yleiskuvan teologiasta sekä oppiaineena että tutkimuksen alana.  Kurssi antaa käsitteellisen perustan teologian opiskelulle tutustuttamalla alan termistöön. Kurssin aikana pohditaan teologian olemusta, tehtävää, välineitä ja menetelmiä joita teologisessa tutkimuksessa ja tieteenharjoituksessa käytetään. 

Yksin ja yhdessä lähetystyössä, 16.-17.4.2021

Opettajat: Nanna Rautiainen & Mari Yliniemi