Kurssien kuvaukset

Johtaminen I, 20.-22.8.2021

Opettaja Suvi Kankkunen

Vapaaehtoisorganisaatiot ja tiimit. Johtamiselle rakennetaan kestävä perusta valtuuttavan johtajuuden ja lahjaperusteisuuden 

näkökulmasta ja etsitään parhaita käytäntöjä vapaaehtoisen palvelusuhteen elinkaaren  johtamiseen. Tiimityöskentelyn ominaispiirteet kuvataan ja so-velletaan niitä tiimien johtamiseen. Erityisesti perehdytään tiimityön dynamiikkaan erilaisten vuorovaikutustyylien näkökulmasta DiSC®️-mallia ja opiskelijan omaa profiilia hyödyntäen. Kurssin hintaan lisätään 80€ DiSC-profiilin maksuksi.

Kreikan alkeet, 8.-10.10.2021

Opettaja Markus Nikkanen

Viikonloppu käynnistää kymmenen viikkoa kestävän intensiivikurssin, jonka aikana Teologian peruskurssilla opiskeleva ottaa haltuun 

Raamatun kreikan substantiivien, adjektiivien ja pronominien taivutuksen sekä kaikki finiittiset ja indikatiiviset verbimuodot pluskvamperfektiä lukuunottamatta. Lisäksi opiskelija opettelee noin 250 yleisintä sanaa. Kurssi täyttää ensimmäisen osan pastoritutkintoa varten opiskelevan kielivaatimuksista.

Viikonloppu voidaan suorittaa itsenäisenä kokonaisuutena. Sen aikana käydään läpi kreikan kielen nominit ja tehdään puhe- ja kirjoitusharjoituksia, jotka auttavat ketä tahansa pääsemään paremmin sisälle Raamatun kreikan maailmaan.

Viikonloppuun (ja intensiivikurssille) voivat osallistua kaikki, jotka tekevät vaaditut etukäteistehtävät (kreikan aakkosten opettelu ja kirjoittaminen sekä kreikankielisen tekstin lausuminen). Etukäteistehtävät toimitetaan ilmoittautuneille hyvissä ajoin ennen kurssia ja niiden suorittaminen todennetaan viikonlopun ensimmäisenä päivänä.

Sielunhoito, 12.-13.11.2021

Opettaja Harri Kankare

Kurssilla tarkastellaan toisen ihmisen rinnalla kulkemista ja auttamista. Ydinsisältöjä ovat: hengellinen ja luonnollinen ihminen (hybridimalli), 

sielunhoidon eri lähestymistavat, ratkaisukeskeiset menetelmät, sisäinen motivaatio ja auttamisen psykologinen ja neurobiologinen perusta. Opetus on interaktiivista. Kurssin aikana tehdään paljon käytännön harjoituksia. Hyvä lopputulema kurssista on sielunhoitajan monipuolisempi työkalupakki ja ymmärrys siitä, että ''ihminen ei vielä tiedä, että hän tietää, mutta sinun (sielunhoitajan) tehtävä on saada hänet itsensä tietämään’’ (Milton Ericsson). Kurssin sävelleji on vahvasti raamattukeskeinen.