Kurssien kuvaukset

Kulttuurien välinen kommunikointi

Nanna Rautiainen

Kulttuurien välinen kommunikointi -kurssi kuuluu missiologian opintojen kokonaisuuteen. Se käsittelee kulttuurien välisen 

kommunikaation haasteita ja iloja niin suomalaisesta kuin kansainvälisestä näkökulmasta käsin. Kurssin aikana perehdytään viestinnän terminologiaan, erilaisiin kulttuurien jaotteluihin sekä siihen, miten sekä evankeliumin välittämisessä että seurakuntaelämässä on elintärkeää ottaa kulttuurillinen tausta huomioon. Kurssin laajuus on 2 op. 

Evankeliumi ja pelastus

Opettaja Markus Nikkanen

Evankeliumi ja pelastus on missiologian perusopintoihin kuuluva kurssi. Se tutustuttaa opiskelijan Raamatun tekstien välityksellä soteriologian peruskäsitteisiin ja tärkeisiin teemoihin.