Kurssien kuvaukset

Korinttilaiskirjeet, 27.-29.11.2020

Opettaja Timo Lehikoinen

Opiston rehtori Timo Lehikoisen johdolla perehdytään Korinttilaiskirjeiden sanoman keskeiseen sisältöön ja sen soveltamiseen omassa ajassamme. Lisäksi tutustutaan kirjeitä koskeviin johdanto-opillisiin kysymyksiin, kuten Korintin kaupungin ominaispiirteisiin, uskonnolliseen elämään ja seurakunnan tilanteeseen. Oppimista täydennetään tehtävillä.  

Johdatus Vanhaan testamenttiin, 12.-14.2.2021

Opettaja: Tomi Vaahtera

Opettaja Tomi Vaahtera perehdyttää Vanhaan testamenttiin. Kurssilla pohditaan Vanhan testamentin opiskelun merkitystä, siihen liittyvää historiantutkimusta, arkeologiaa ja perehdytään Vanhan testamentin maailmaan. Ydinsisältöjä ovat: Miksi opiskella Vanhaa testamentti?; Vanhan testamentin historiantutkimus -- metodit ja lähteet; Vanhan testamentin maailma; kaanonin muotoutuminen sekä Vanha testamentti kirjallisuutena

Johdatus teologiaan, 16.-18.4.2021

Opettaja: Tommi Karjalainen

Teologian tohtori Tommi Karjalainen antaa kurssilla yleiskuvan teologiasta sekä oppiaineena että tutkimuksen alana.  Kurssi antaa käsitteellisen perustan teologian opiskelulle tutustuttamalla alan termistöön. Kurssin aikana pohditaan teologian olemusta, tehtävää, välineitä ja menetelmiä joita teologisessa tutkimuksessa ja tieteenharjoituksessa käytetään. 

Yksin ja yhdessä lähetystyössä, 16.-17.4.2021

Opettajat: Nanna Rautiainen & Mari Yliniemi