Lyhytkurssit

Lyhytkurssitarjontaan kuuluu erilaisia raamattu- ja teologian perustason kursseja. Kurssit toteutetaan yhteistyössä teologisen seminaarin ja monimuotokoulutuksen kanssa. Lyhytkurssiviikonloput jatkuvat lähiopetusviikonlopun jälkeen ohjattuna etäopetuksena. 

Kurssit 2021-22

25.-29.10.2021 Apostolien teot, opettaja: Petrus Ahonen
Apostolien teot avaa ainutlaatuisen ikkunan varhaisen kristillisyyden kehitykseen, seurakunnan olemukseen ja tehtävään. Opiskelija perehtyy tällä kurssilla Apostolien tekojen johdanto-oppiin, kirjan rakenteeseen ja keskeisten tekstijaksojen tulkintaan. 
25.-29.10.2021 Tulevaisuuden seurakunta, opettaja: Kenno Leier
Suomessa seurakuntien jäsenmäärät laskevat myös vapaiden suuntien seurakunnissa. Mistä tämä johtuu? Voimmeko pysäyttää tämän liikkeen? Eikö evankeliumi enää tavoita ja pysäytä nykyajan ihmistä? Millaiselta voisi näyttää uusi tai uudistunut seurakunta tässä ajassa? Näitä kysymyksiä pohdimme tulevaisuuden seurakunta -kurssilla
25.-27.10.2021 Lasten ja nuorten turvakasvatus, opettaja: Tommi Koivunen
Kurssilla käydään läpi turvallisen lapsi- ja nuorisotyön osa-alueet ja peruskäsitteet, turvallisuuden huomioonottamista erilaisissa toimintamuodoissa ja tilanteissa sekä lasten turvataito-kasvatusta. Kurssi erittäin hyödyllinen seurakuntien lapsi- ja nuoristyön työntekijöille ja vapaaehtoisille. 
28.-29.10.2021 Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus opettaja: Tarja Vilppola
Tavoitteena on tukea opiskelijoita pohtimaan, kuinka he voivat lasta ja nuorta kasvussaan mieheksi ja naiseksi. Kurssilla käsitellään lasten ja nuorten seksuaalisuuden kehityksen merkittäviä vaiheita sekä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö; opetusta on seksuaalisten rajojen rikkomisesta, oireista ja siitä, kuinka toimia em. tilanteessa.
12.-13.11.2021 Sieluhoidon perusteet (I), opettaja: Harri Kankare
Kurssilla tarkastellaan toisen ihmisen rinnalla kulkemista ja auttamista. Ydinsisältöjä ovat: hengellinen ja luonnollinen ihminen (hybridimalli), sielunhoidon eri lähestymistavat, ratkaisukeskeiset menetelmät, sisäinen motivaatio ja auttamisen psykologinen ja neurobiologinen perusta. Opetus on interaktiivista. 
10.-14.1.2022 Evankeliumi ja pelastus, opettaja: Markus Nikkanen
Evankeliumi ja pelastus on missiologian perusopintoihin kuuluva kurssi. Se tutustuttaa opiskelijan Raamatun tekstien välityksellä soteriologian peruskäsitteisiin ja tärkeisiin teemoihin. Mikä evankeliumi on ja ketä se koskee? Mitä armo, teot, usko, vanhurskaus ja Kristuksessa oleminen ovat? Miten Jeesuksen lihaksi tuleminen, kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen liittyvät pelastukseen? Miten kristillinen etiikka ja pelastus liittyvät toisiinsa? Ovatko laupeuden teot osa evankeliumin julistusta? Entä miten ”taivas” ja ”helvetti” liittyvät evankeliumin julistamiseen? 
10.-14.1.2022 Sielunhoidon jatkokurssi (II / III), opettaja: Harri Kankare 
Kurssilla perehdytää ratkaisukeskeiseen sielunhoitoon. Kurssilla opitaan mm. miten positiivisen psykologian keinoin voi vahvistaa ihmisen hyvinvointia, vahvuuksia ja voimavaroja. Myötäinto on myös yksi kurssin teemoista. Lisäksi hän antaa eväitä siihen, miten sielunhoitoa ja rohkaisua voidaan johtaa seurakunnassa. Kurssia voi suositella kaikille jotka haluavat vahvistaa omaa sielunhoidon osaamista.
18.-20.2.2022 Pentateukki, opettaja: Tomi Vaahtera
Oppiaine kuuluu Vanhan testamentin eksegetiikan aihepiiriin. Kurssin aikana perehdymme Raamatun viiteen ensimmäiseen kirjaan, jotka tunnemme paremmin Mooseksen kirjoina. Tarkoituksena on perehtyä Pentateukin syntyyn, rakenteeseen, tulkintaan ja sen teologiseen (ja osin kanoniseen) merkitykseen niin juutalaisuudessa kuin kristinuskossa. (Vaaditut pohjatiedot: Johdatus Vanhaan testamenttiin -kurssi)
21.-25.3.2022 Jumala ja ihminen, opettaja: Maikki Aakko
Kurssi käsittelee sekä "varsinaista teologiaa" - oppia Jumalasta että kysymystä oleellisesta ihmisyydestä. Tarkastelun kohteena olevat asiat luovat pohjan kaikelle systemaattiselle keskustelulle. Aihepiirin suurten linjojen tarkastelun lisäksi syvennymme useisiin aihepiiriin liittyviin erityiskysymyksiin. (Vaaditut pohjatiedot: Raamattu ja sen tulkinta sekä Johdatus teologiaan -kurssit)
21.-25.3.2022 Kirkkohistoria III: Reformaatio, opettaja: Jaakko Ojala 
Kurssilla tutustutaan reformaation kahteen päähaaraan, luterilaisuuteen ja kalvinismiin, ja jälkimmäiselle vastareaktiona syntyneeseen arminiolaiseen teologiaan. Kurssi avaa historiallisen kontekstin ajatusten taustalta, antaa tiiviin teologisen taustan ajatuksille, tutustuttaa suuntausten kirjallisuuteen sekä arvioi niiden merkitystä tämän päivän kristillisyydessä. (Vaaditut pohjatiedot: Kirkkohistoria I -kurssi)
8.-10.4.2022 Jeesus ja synoptiset evankeliumit,
opettaja: Tommi Karjalainen
Kurssilla syvennytään evankeliumitutkimukseen hermeneutiikan keinoin. Evankeliumitekstien ohella kurssilla perehdytään nykyaikaisen Jeesus-tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin. Samalla tutustutaan alan tärkeimpiin vaikuttajiin. Kurssilla pyritään vastuullisesti siltaamaan historiallisten tekstien ja nykypäivän välistä aukkoa oman hengellisen elämän rakentumiseksi ja Jumalan seurakunnan hyödyksi.
perjantaisin 1.4.-20.5.2022 Johtaminen IV: Kulttuuri ja muutos (seurakuntien työntekijöille), opettaja: Suvi Kankkunen

Hinnat lähiopetuksessa:

Kahden päivän koulutus

 • Kurssi ilman majoitusta: 140€
 • Sisältää: ohjatun etäopetuksen ja ateriapaketin.
 • Ateriapaketti:  päivällinen (pe), aamupala (la), lounas (la), päiväkahvi (la),
 • Kurssi majoituksella
  • 2hlö/huone: 175€
  • 1hlö / huone: 200€  (Rajoitetusti tarjolla! Tiedustelut erikseen: heikki.virtanen@svk.fi)

Kolmen päivän koulutus

 • Kurssi ilman majoitusta: 150€
 • Sisältää: ohjatun etäopetuksen ja ateriapaketin.
 • Ateriapaketti:  päivällinen (pe & la), aamupala (la & su), lounas (la & su), päiväkahvi (la)
 • Kurssi majoituksella
  • 2hlö/huone: 180€
  • 1hlö / huone: 210€  (Rajoitetusti tarjolla! Tiedustelut erikseen: heikki.virtanen@svk.fi)

Viiden päivän koulutus

 • Kurssi ilman majoitusta: 160€
 • Sisältää: ohjatun etäopetuksen ja ateriapaketin.
 • Ateriapaketti:  lounas (ma-pe)
 • Majoitusta rajoitetusti tarjolla. Majoitusta voi tiedustella viikko ennen kurssin alkua: heikki.virtanen@svk.fi. Majoittuminen 1hh ei ole mahdollista intensiiviviikkojen aikana. Hinta 220€ 2hlö/huone sisältää ateriapaketin: lounas (ma-pe), aamupala (ti-pe), päiväkahvi (ma-pe) ja päivällisen (ma-to).

Ohjelma

 • Viikonloppulyhytkurssi: tutustu viikonlopun ohjelmaan tästä
 • Viikkolyhytkurssi: opetusta on päivittäin (ma-pe) klo 9.00–14.45; päivässä yhteensä 6 oppituntia á 45 min.

Kurssille osallistuminen

Valitse kurssille osallistumisellesi tavoite: 

 1. Vapaa tavoite: voit tulla opiskelemaan omaksi iloksesi ilman paineita, mutta opintosi eivät kerrytä opintopisteitä.   
 2. Opintosuorituspiteet: suoritat kurssilla vaaditut tehtävät ja saat kurssista opintosuorituksen.