Kurssien kuvaukset

Kehitysyhteistyön perusteet ma-ke 22.-24.3.2021

Kurssilla tutustutaan kehitysyhteistyön periaatteisiin, ja sitä sääteleviin ohjeisiin ja tavoitteisiin. Lisäksi käydään läpi kehitysyhteistyön historiaa ja tämän hetken toimintatapoja. 

Kurssilla pohditaan myös kehitysyhteistyön vaikuttavuutta, sitä kuinka kehitysyhteistyö voi muuttaa yhteisöjä avunsaajista vaikuttajiksi. Lisäksi tutustutaan uskonnollistaustaisten järjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön, ja kumppanuuden merkitykseen. Kurssin opettajana toimii Katja Köykkä. Hän on taustaltaan terveydenhoitaja, aikuiskouluttaja ja työnohjaaja. Hänellä on pitkä työkokemus kehitysyhteistyössä ja vaikuttamistyössä

Monikulttuurinen työyhteisö ke-pe 24.-26.3.2021

Työyhteisömme ja -ympäristömme ovat muuttumassa yhä monikulttuurisemmiksi. Tämä muutos haastaa meidän totuttuja työtapojamme, viestintää ja työkulttuuria. Kurssilla käsitellään monikulttuurista työyhteisöä, sen mahdollisuuksia ja haasteita. Kurssin aikana tutustutaan oman kulttuuritaustan vaikutukseen työskentelyssä, käydään läpi monikulttuuriosaamista ja viestintää monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Lisäksi etsitään keinoja selvitä haastavista tilanteista sekä tukea omaa ja muiden työssä jaksamista. Kurssin opettaja on Katja Köykkä.

Seurakunta ja viestintä ma-pe 22.-26.3.2021

Kurssin opettaa viestinnän asiantuntija Maarit Eronen yhdessä johtamisen asiantuntijan Suvi Kankkusen kanssa. Kurssilla hahmottuu seurakuntatyön ja viestinnän välinen kiinteä yhteys. Kurssilla opitaan suunnitelemaan, toteuttamaan ja johtamaan seurakunnan viestintää sekä tunnistamaan viestinnän kohderyhmät ja soveltamaan kullekin kohderyhmälle sopivia viestinnän muotoja. Kurssilla käytään myös läpi kuinka organisoidaan viestinnän kokonaisuus ja monikanavaisuus.