Kurssien kuvaukset

Sielunhoito 1

Opettaja Petri Välimäki

Kurssilla käydään läpi sielunhoidon perusteita ja keskeisimpiä lähtökohtia syventyen Jumalan armoon ja rakkauteen sielunhoidon perustana. 

Kurssilla käsitellään sekä lyhyttä että pitkäkestoista sielunhoitoa unohtamatta sielunhoidon terveitä rajoja. Lisäksi tutustutaan Raamatun kokonaisvaltaiseeen ihmiskuvaan ja siihen, millainen on inhimillinen eheytymisprosessi ja miten sitä voi tukea parhaiten.

Diakoniatyön perusteet

Opettaja Kristian Vilkman

Kurssilla perehdytään diakoniatyön käytännöllisiin työaloihin ja raamatullisiin periaatteisiin. Kurssi on sekoitus käytäntöä ja teoriaa. Kurssilla toimii opettajina eri 

työalojen asiantuntijoita. Kurssin toivotaan antavan valmiuksia käytännön työhön ja innoittavan diakoniseen toimintaan.

Seurakunnan istutuksen perusteet

Istutustiimi

Tämä käytännönläheinen kurssi sopii kaikille seurakunnan työstä kiinnostuneille. Kurssin jälkeen jokaisella on suunnitelma siitä, miten istuttaa seurakunta.

Paavalin vankilakirjeet

Timo Lehikoinen

Mitä Paavali sanoo Kristuksen ylivertaisuudesta? Entä kristittynä elämisestä yleensä ja taistelusta pahaa vastaan? Tule innostumaan Paavalin vankilakirjeiden rikkaasta sanomasta.

Ilmestyskirja ja eskatologia 

Opettaja Tommi Karjalainen 

Mikä on seurakuntasi tietämyksen taso suhteessa viimeisiin tapahtumiin ja Ilmestyskirjaan? Tule hakemaan eväitä ja tuoreita 

näkökulmia aiheesta opettamiseen Karjalaisen Tommin kurssilta. Kurssilla käsitellään esimerkiksi kristologiaa Ilmestyskirjassa, kirjan tulkintahistoriaa sekä henkilökohtaista eskatologiaa ja kysymystä siitä, mitä kadotus on.