Kurssien kuvaukset

Pastoraalikirjeet

Opettaja Tommi Karjalainen 

Mitkään muut Uuden testamentin kirjat eivät ole vaikuttaneet niin paljon käsitykseemme seurakunnan johtamisesta, kuin Paavalin henkilökohtaiset kirjeet Timoteukselle ja Tiitukselle. 

Mutta ovatko nämä kirjeet yleispäteviä johtamismanuaaleja, vai liittyvätkö ne pikemminkin kyseisten paikallisseurakuntien erityisiin ongelmiin? Millaisia ongelmia näissä seurakunnissa oli, ja miten niiden huomioiminen auttaa ymmärtämään kirjeiden kokonaissanomaa?

Seurakunnan elinvoimaisuus

Opettaja Kjell Birkeland

Tämä käytännönläheinen kurssi sopii kaikille seurakunnan työstä kiinnostuneille.