Suomen teologinen opisto kouluttaa hengellisen työn ammattilaisia, joilla on valmiudet opettaa Raamattua ja toimia seurakunnan opetus- ja johtotehtävissä. 

Suomen teologisella opistolla voi suorittaa seurakuntatyön tutkinnon (120 op, 2 vuotta) tai pastoritutkinnon (180 op, 3 vuotta). Tutkintojen sisällä voi kuitenkin erikoistua seurakuntatyöhön, lapsi- ja nuorisotyöhön tai lähetystyöhön (ks. lisätietoja alla). 

Tutkintoon johtavat opinnot alkavat teologian peruskurssin ammattisivistävän linjan suorittamisella. Ensimmäistä vuottaan opiskeleva hakee tutkintoon valmistaviin opintoihin teologian peruskurssin aikana, keväällä. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös hakijan suoriutumista aiemmissa opinnoissa: hakijalla täytyy olla riittävän hyvät edellytykset suoriutua tutkintoon tähtäävien ohjelmien vaatimuksista. 

OpiskeluvuosiOpinnot
EnsimmäinenTeologian peruskurssin ammattisivistävä linja (60 op)
Toinen

Seurakuntatyön opinnot (60 op)

Seurakuntatyön opintojen sisällä on mahdollista suorittaa seuraavat erikoistavat opinnot: seurakuntatyö, lapsi- ja nuorisotyö tai lähetystyö

Kolmas

Pastoriopinnot (60 op)

Myös kolmantena vuonna on mahdollista suorittaa erikoistavia opintoja. 


Kielivaatimukset

Kaikkiin tutkintoon johtaviin ohjelmiin kuuluu lähtökohtaisesti alkukielten opintoja. Uuden testamentin kreikan (10 op) ja Vanhan testamentin heprean (10 op) hyväksytysti suoritetut opinnot ovat kuitenkin vain pastoritutkinnon myöntämisen edellytys. Seurakuntatyön tutkinto voidaan myöntää ilman alkukielten opintoja.


Erikoistavat opinnot

Erikoistavat opinnot tehdään aikaisintaan toisena opiskeluvuotena (seurakuntatyön opintojen aikana), mutta niitä voi suorittaa myös kolmantena opiskeluvuotena (pastoriopintojen aikana). 

Seurakuntatyön erikoistavat opinnot on mahdollista opiskella joka vuosi, mutta lapsi- ja nuorisotyön sekä lähetystyön erikoistavat opinnot ovat tarjolla vain joka toinen vuosi:

  • Lukuvuosi 2020-2021: Seurakuntatyö ja lähetystyö
  • Lukuvuosi 2021-2022: Seurakuntatyö ja lapsi- ja nuorisotyö
  • Lukuvuosi 2022-2023: Seurakuntatyö ja lähetystyö
  • Lukuvuosi 2023-2024: Seurakuntatyö ja lapsi- ja nuorisotyö

Akkreditointi

Suomen teologisen opiston myöntämät tutkinnot ovat Suomen Vapaakirkon sisäisen järjestelmän mukaisia tutkintoja, mutta mahdollistavat teologian jatko-opinnot ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissamme. Suomen teologisella opistolla suoritettujen opintojen perusteella on edetty aina tohtorintutkintoihin saakka. 


Jatkokoulutusmahdollisuudet

Pastoritutkinto avaa mahdollisuuden jatkaa teologian opiskelua ylempään korkeakoulututkintoon tietyissä ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa. North Park Theological Seminary Chicagossa ja Tyndale Theological Seminary Amsterdamissa tarjoavat evankelikaalista teologista koulutusta omissa maisteriohjelmissaan, joiden pohjakoulutukseksi Suomen teologisen opiston kolmivuotinen pastoritutkinto soveltuu. Lisätietoja jatko-opinnoista antaa Suomen teologisen opiston opintojohtaja. 

North Park Theological Seminary
Tyndale Theological Seminary

Halutessasi voimme ohjata sinut keskusteluun Suomen teologisen opiston aiempien opiskelijoiden kanssa, jotka ovat edenneet maisteri- ja tohtoritutkintoihin Suomen teologisen opiston pohjakoulutuksen perusteella. Voit myös lukea Nelli-Maaria Mäkelän haastattelun.


Suomen Vapaakirkon työntekijän ja pastorin valtakirjat

Edellä mainittujen tutkintojen antama tiedollinen ja taidollinen pätevyys on edellytys Suomen Vapaakirkon työntekijä- ja pastorinvaltakirjojen hakemiselle. 

Suomen teologisen opiston tutkinnot ja Suomen Vapaakirkon myöntämät valtakirjat ovat kaksi eri asiaa: tutkinnon suorittaminen ole sama asia kuin valtakirjan saaminen. Valtakirjoja hakevat ohjataan viimeisen opiskeluvuotensa aikana erilliseen valtakirjaprosessiin, joka alkaa täysimittaisesti vasta opintojen päätyttyä ja kestää noin kymmenen kuukautta. Prosessin aikana työntekijän tai pastorin valtakirjaa hakeva tekee työtä ohjatusti ja reflektoiden paikallisseurakunnassa tai kirkon yksikössä. Prosessin loppupuolella osallistutaan myös Credoon, jonka tavoitteena on selvittää hakijalle itselleen ja Suomen Vapaakirkolle hakijan soveltuvuus ko. tehtäviin. Lähetystyöhön lähteville on oma erillinen prosessinsa.