Hakuaika 14.2.-15.6.2019

Suomen teologinen opisto kouluttaa hengellisen työn ammattilaisia, joilla on valmiudet opettaa Raamattua ja toimia seurakunnan lähetys-, opetus- ja johtotehtävissä. 

Kaikki tutkintoon johtavat opinnot tarjoavat raamattutietoutta, systemaattista ja käytännöllistä teologiaa, kirkkohistoriaa, missiologiaa ja tietysti myös Raamatun alkukieliä. 

Teologinen peruskurssi on tutkintoon johtavien opintojen yhteinen ensimmäinen vuosi. 

Huom! Suoritettavat tutkinnot ovat Vapaakirkon sisäisen koulutusjärjestelmän mukaisia tutkintoja. 

Suuntautumisvaihtoehdot

  •  lähetystyön tutkinto (120 op, 2v.) 
  • lapsi- ja nuorisotyön tutkinto (120 op, 2v.) 
  • seurakuntatyön tutkinto (120 op, 2v.) 

Kaksivuotiset tutkinnot on mahdollista laajentaa pastoritutkinnoksi yhden vuoden lisäopinnoilla:

  • pastoritutkinto (180 op, 3v.)

Pastoriopintoihin kuuluu Raamatun alkukielten opiskelu (kreikka 10 op, heprea 10 op).  

1.vuosiKaikille yhteinen peruskurssi60 op
2. vuosiTutkintotavoitteiset opinnot valitun suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti60 op
3. vuosi Pastoriopinnot60 op
 

Suomen Vapaakirkon työntekijän valtakirja

Edellä mainittujen tutkintojen antama tiedollinen ja taidollinen pätevyys, on edellytys Suomen Vapaakirkon työntekijä- ja pastorinvaltakirjojen hakemiselle. 

Suomen teologisen opiston tutkinnot ja Suomen Vapaakirkon myöntämät valtakirjat ovat kaksi eri asiaa, eikä tutkinnon suorittaminen välttämättä takaa valtakirjan saamista. Valtakirjoja haetaan erillisellä prosessilla, johon opiskelijat voivat hakeutua opintojensa toisen vuoden alussa. 

Jatkokoulutusmahdollisuudet

Pastoritutkinto avaa mahdollisuuden jatkaa teologian opiskelua ylempään korkeakoulututkintoon tietyissä ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa. North Park Theological Seminary Chicagossa Yhdysvalloissa  ja Tyndale Theological Seminary Amsterdamissa Hollannissa tarjoavat evankelikaalista teologista koulutusta omissa maisteriohjelmissaan, joiden pohjakoulutukseksi STO:n 3-vuotinen pastoritutkinto soveltuu. Lisätietoja antaa STO:n opintojohtaja. 

North Park Theological Seminary -sivut >>
Tyndale Theological Seminary -sivut >>
Lue Nelli-Maaria Mäkelän haastattelu >>