Opetusjärjestelyt- ja tilat

Opetusjärjestelyt

Lähiopetustunnit

  • Oppitunteja on 30/vko, joista osa voidaan järjestää monimuotoisina (verkkotunnit ja-tehtävät, kurssitehtäville varattu aika)
  • Oppitunnit ovat 45 min ja niitä pidetään kaksi peräkkäin. Kunakin päivänä on kuudesta kahdeksaan oppituntia. Opiskelupäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy joko 14.30 tai 16.15.
  • Lähiopetustunnit mahdollistavat erilaisia pedagogisia ratkaisuja (oppitunnit, ryhmätehtävät, opiskelijoiden minioppitunnit ja alustukset, yhteistoiminnalliset tehtävät, väittelyt, keskustelut, käytännön harjoitukset, ”Learning Café” => ”fläppitaulukokoukset”)

Seminaarityö

Kolmantena opiskeluvuotena kukin opiskelija laatii noin 30 sivun opinnäytetyön. Työn aihe määräytyy opiskelijan oman kiinnostuksen ja suuntautumisen pohjalta.


Osallistuminen paikallisen seurakunnan toimintaan

Kukin opiskelija osallistuu opiskeluaikanaan aktiivisesti paikallisen, tai muun valitsemansa seurakunnan toimintaan ja vastuuseen. Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla osallistuminen integroidaan osaksi opinto-ohjelmaa.


Mentorointi

Mentoroinnilla on merkittävä osa pastoritutkinnon koulutustavoitteiden saavuttamista, erityisesti henkilökohtaisen kasvun, omien prosessien ja itsetuntemuksen näkökulmasta.

Mentoroinnin pääpaino on hengellisessä ohjauksessa. Sen tavoitteena on auttaa mentoroitavaa kasvamaan hengellisesti (kurinalainen oman hengellisen elämän hoitaminen), soveltamaan raamatullisia periaatteita elämänhallinnassa (kasvamaan Kristuksen kaltaisuuteen), syventämään kutsumustietoisuutta, sekä saamaan perspektiiviä ja kokemusta pastoraaliseen palveluun.

Hengellinen ohjaus tapahtuu tapahtuu joko yksilöllisesti tai mentoriryhmissä ohjaajan tukemana, ja sitä tarjotaan pastoriopiskelijoille. 


Monimuotokoulutus

Koulutustarjontaa täydennetään tarpeen mukaan monimuotokoulutuksella, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta sekä -tehtävistä.


Opetustilat

  • Luokka 1: 16hlöä
  • Luokka 2: 53 hlöä
  • Luokka 3: 16hlöä
  • Luokka 4: 22 hlöä
  • Luokka 5: 30 hlöä
  • Auditorio: 100 hlöä

Jokaisesta opetustilasta löytyy videotykki ja luokista lisäksi sekä liitu- että valkotaulut. 

Teopoliksella on liikuntasali ja saunat, joita voi käyttää opiskelijoiden virkistystoimintaan.