Liitteet

Pakolliset liitteet

  • Lääkärintodistus
  • Ansioluettelo eli CV

Huom. Nämä liitteet tarvitaan vain päätoimisiin opintoihin hakevalta. 

Lähetä oheiset liitteet sähköpostitse osoitteeseen: teologinen.opisto@svk.fi  

tai postita liitteet paperisina osoitteeseen:
Suomen teologinen opisto 
Koulutustoimikunta 
Sairaalankatu 5–7 
33100 Tampere 

Tarvittaessa skannaa paperilla oleva todistukset esimerkiksi puhelimen kameralla ja lähetä kuva- tai pdf-tiedostoina. 

Lääkärintodistus

Vaadittu lääkärintodistus on T-lausunto opiskelua varten. Tiedustele omasta terveydenhuollostasi lääkärinaikaa todistusta varten. Todistus on yleensä maksullinen. 

Ansioluettelo eli CV 

Liitä hakemukseesi ansioluettelosi, josta käyvät henkilötietojesi lisäksi ilmi ainakin seuraavat asiat: 

  • suorittamasi tutkinnot (tutkinnon nimi, oppilaitoksen nimi ja valmistumisvuosi) 
  • muut koulutukset ja kurssit (koulutuksen tai kurssin nimi, laajuus, järjestäjä ja suoritusvuosi) 
  • työkokemus (työtehtävä(t), työnantaja, työsuhteen ajankohta) 
  • vapaaehtoistyö seurakunnassa ja muualla (tehtävä, srk/organisaatio, ajankohta) 
  • luottamustoimet 

Voit ladata ansioluetteloa varten valmiin, muokattavan pohjan esim. täältä.