Liitteet

Pakolliset liitteet

Hakuessee ja kuvallinen ansioluettelo lähetetään PDF-muodossa osoitteeseen teologinen.opisto@svk.fi . Paperimuotoisia liitteitä ei oteta vastaan. 

1. Hakuessee

Liitä hakemukseesi 300-450 sanan essee, jossa kuvailet itseäsi ja hakeutumistasi teologian opintoihin: Kuka sinä olet? Minkälaisia vahvuuksia sinulla on? Mitä ajattelet kutsumuksestasi tässä vaiheessa? Miksi haluat opiskella teologiaa? Millaiset opiskeluvalmiudet sinulla on? Mitä haluaisit tehdä opintojen jälkeen?

2. Kuvallinen ansioluettelo

Liitä hakemukseesi ansioluettelo, joka sisältää seuraavat asiat:

  • henkilötiedot
  • valokuva
  • suoritetut tutkinnot (tutkinnon nimi, oppilaitoksen nimi ja valmistumisvuosi)
  • muut koulutukset ja kurssit (koulutuksen tai kurssin nimi, laajuus, järjestäjä ja suoritusvuosi)
  • työkokemus (työtehtävät, työnantaja, työsuhteen ajankohta)
  • vapaaehtoistyö seurakunnassa ja muualla (tehtävä, srk/organisaatio, ajankohta)
  • luottamustoimet
  • kielitaito

Voit ladata ansioluetteloa varten valmiin, muokattavan pohjan esim. täältä. Huomaa kuitenkin, että muokattava pohja ei välttämättä sisällä kaikkia yllä pyydettyjä kohtia. 

Lääkärintodistus haastattelua varten

Tarvitset haastattelua varten lääkärintodistuksen. Vaadittu lääkärintodistus on T-lausunto opiskelua varten. Tiedustele omasta terveydenhuollostasi lääkärinaikaa todistusta varten. Todistus on yleensä maksullinen.