Haku teologiseen seminaariin

Seuraava hakuaika on alkuvuonna 2022

Teologisen seminaarin opintoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella, jonka linkin löydät sivun alareunasta. 

Ennen lomakkeen täyttämistä on kuitenkin syytä tutustua pääsyvaatimuksiin ja hakuprosessiin, joita kuvataan tällä sivulla. 


Teologisen seminaarin opintoja ovat…

 • teologian peruskurssi joko ammattisivistävällä (60 op) tai yleissivistävällä linjalla,
 • seurakuntatyön opinnot (teologian peruskurssi, ammattisivistävä linja + 60 op), joita opiskelevan on mahdollista suorittaa kurssitarjonnasta riippuen lähetystyön tai lapsi- ja nuorisotyön erikoistavat opinnot (ks. lisätiedot alla), sekä
 • pastoriopinnot (teologian peruskurssi + seurakuntatyön opinnot + 60 op).


Kuka voi hakea teologian peruskurssille?

Teologian peruskurssille voivat hakea kaikki, jotka ovat täysi-ikäisiä, ovat suorittaneet vähintään perusopetuksen oppimäärän sekä hallitsevat tekstinkäsittelyn ja verkkoympäristössä toimimisen perustaidot (tekstin tuottaminen, tallentaminen ja lähettäminen sekä Internet-selaimen käyttäminen). Opintoihin tarvitaan myös tietokone tai tabletti, joka soveltuu Suomen teologisen opiston Moodle-verkkoympäristössä toimimiseen sekä toimiva sähköpostiosoite. 

Teologian peruskurssille voi osallistua joko ammatti- tai yleissivistävällä linjalla. Molempien linjojen opiskelijat osallistuvat samaan laadukkaaseen opetukseen, mutta 
ammattisivistäviin opintoihin hakeutuvilla on useimmiten tavoitteena joko seurakuntatyön tutkinto (120 op) tai pastoritutkinto (180 op), sillä tutkintoihin johtaviin opintoihin ei voi hakeutua yleissivistän linjan opintojen perusteella. Opiskelu ammattisivistävällä linjalla on vaativampaa kuin yleissivistävällä linjalla ja sisältää tuntien ulkopuolista itsenäistä työskentelyä vähintään 10 tuntia viikossa.  Ammattisivistävällä linjalla ja tutkintoon johtavissa opinnoissa tarvitaan käytännössä vähintään toiseen asteen koulutusta vastaavat opiskelutaidot (tiedonhaku, laajojen tekstikokonaisuuksien haltuunotto, itsenäisen tekstin tuottaminen). 

Yleissivistävälle linjalle hakeutuva ei lähtökohtaisesti ajattele opiskelun jatkamista perusopintojen jälkeen: hänen tavoitteenaan on oman raamatuntuntemuksen ja teologisen ymmärryksen syventäminen. Kurssitehtävät keskittyvätkin pitkälti oman hengellisen elämän ja palvelutehtävän reflektointiin. Yleissivistävällä linjalla opiskelevan on myös mahdollista räätälöidä omaa kurssipalettiaan kiinnostustensa mukaisesti. 

Täyttäessäsi hakulomaketta sinulla on hyvä olla käsitys siitä, miksi haluat teologian opintoihin: oletko opiskelemassa tutkintoa (ja mahdollista ammattia) varten vai haluatko vain syventää omaa Raamatun ja teologian tuntemustasi?


Tutkintoon johtaviin opintoihin hakeutuminen teologisen peruskurssin tai sitä vastaavien opintojen jälkeen 

Seurakuntatyön opintoihin ja pastoriopintoihin voivat hakea… 

 1. henkilöt, jotka ovat suorittaneet Suomen teologisella opistolla (a) teologian peruskurssin ammattisivistävällä linjalla, (b) sitä vastaavan ohjelman tai (c) osan tutkintoon johtavista opinnoista, ja
 2. henkilöt, jotka ovat suorittaneet hyväksiluettavia teologian opintoja muualla ja haluavat nyt jatkaa koulutustaan Suomen teologisella opistolla.

Mikäli kuulut ryhmään yksi, tarkasta ensin, onko opinto-oikeutesi edelleen voimassa: mikäli opintojesi keskeytymisestä on alle kaksi vuotta, opinto-oikeutesi on voimassa ja opintoihin palaaminen tapahtuu omalla ilmoituksella rehtorille. Muussa tapauksessa hakeminen tapahtuu normaalilla tavalla. Huomaathan kuitenkin, että opintojen vanhenemisaika on kymmenen vuotta: mikäli opintojesi keskeyttämisestä on yli kymmenen vuotta, opinnot on aloitettava alusta. 

Mikäli kuulut ryhmään kaksi, täytä erityisen huolella ne kohdat hakemuksesta, jotka koskevat aiempia kandidaatti- tai maisteriohjelmissa suoritettuja teologisia tutkintojasi, ja toimita tutkinto- ja lukuvuositodistuksesi Suomen teologisen opiston opintojohtajalle. Huomaa, että raamattukoulutasoiset opinnot eivät ole hyväksiluettavissa. Mikäli suoritit opintosi ulkomailla, toimita myös riittävä dokumentaatio suorittamiesi opintojen laajuudesta. Ohjeita voit kysyä opintojohtajalta. Opintojen hyväksilukeminen maksaa 75 euroa ja laskutetaan ennen hyväksymiskirjeen lähettämistä. Huomaa, että aiemman tutkinnon hyväksilukeminen tulee suorittaa ennen opintojen aloittamista. 

Kun hakija hakee seurakuntatyön opintoihin tai pastoriopintoihin, hakijaa pyydetään vielä erikseen täydentämään hakemustaan lausunnoilla, videotervehdyksellä ja toisella esseellä. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös hakijan suoriutumista aiemmissa opinnoissa: hakijalla täytyy olla riittävän hyvät edellytykset suoriutua tutkintoon tähtäävien ohjelmien vaatimuksista. 

Seurakuntatyön opintojen ja pastoriopintojen opetuskielenä on suomi. Englannin osaamisesta on hyötyä opinnoissa ja englanninkielisten lähteiden käyttämiseen kannustetaan. Samalla englannin osaaminen ei ole edellytys opintojen suorittamiselle. 


Hakuprosessi: teologian peruskurssi ja tutkintoihin johtavat ohjelmat

Lue alla oleva teksti tarkasti. Sähköisen hakemuksen täyttäminen käy verrattain nopeasti, mutta itse hakuprosessiin liittyy useampia vaiheita:

 1. Hanki itsellesi suosittelija (ohjeet hakulomakkeessa)
 2. Täytä sähköinen hakulomake ja lähetä se
 3. Toimita hakemuksen liitteet (hakuessee ja kuvallinen ansioluettelo) PDF-muodossa osoitteeseen teologinen.opisto@svk.fi.
 4. Hanki lääkärin T-lausunto
 5. Saat meiltä haastattelukutsun
 6. Osallistu haastatteluun Teopoliksella
  1. Esitä kuvallinen henkilökortti
  2. Esitä lääkärin T-lausunto
 7. Saat meiltä ilmoituksen hyväksymisestäsi tekstiviestitse
 8. Maksa kirjautumismaksu
 9. Saat meiltä virallisen hyväksymiskirjeen, jota tarvitaan esimerkiksi opintotuen hakemista varten
 10. Opintojen aloittaminen elokuun viimeisellä viikolla

Huomioithan, että hakusi otetaan käsittelyyn vasta, kun sähköinen hakulomake on lähetetty ja sitä täydentävät liitteet on toimitettu pyydetyssä muodossa. Tässä yhteydessä sinulle lähetetään kutsu haastatteluun, jonka alussa sinua pyydetään esittämään kuvallinen henkilökortti ja lääkärin kirjoittama T-lausunto opintokelpoisuudesta. Haastattelun jälkeen sinulle lähetetään viesti, jossa kerrotaan hyväksymisestä opintoihin. Maksettuasi kirjautumismaksun saat virallisen hyväksymiskirjeen, jota tarvitaan esimerkiksi opintotuen hakemista varten.

Hakemuksesi tietoja käsittelevät Suomen teologisen opiston johtoryhmän lisäksi opettajakuntaan kuuluvat haastattelijat. Hakija suostuu tähän menettelyyn lähettämällä hakulomakkeen.