Pastoriopintojen opintosuunnitelmat

Huom! Kurssi- ja aikataulumuutokset mahdollisia.

Pastoriopinnot, erikoistuminen seurakuntatyöhön (60 op)KurssikoodiKurssin nimiop
Uusi testamenttiUT3A212Eksegetiikan metodologia II2

UT2B173Roomalaiskirje ja Galatalaiskirje3

UT3B252Uuden testamentin teologia2

UT2B882Pastoraalikirjeet2

UT3B233Katoliset kirjeet ja Heprealaiskirje3
Vanha testamenttiVT3B212Vanhan testamentin teologia2

VT3A182Eksegetiikan metodologia III2

VT2B143/4Pienet profeetat3
KieletUT3B242Kreikka III2

VT3B192Heprea III2
KirkkohistoriaHS3B992Kirkkohistoria III2
Systemaattinen teologiaST3A172Kristologia2

ST3B183Pneumatologia3
Käytännöllinen teologiaKT3A141Pastorin hengellinen elämä I1

KT3B142Pastorin hengellinen elämä II2

ME3A012Mentorointi1,5

KJ2C242Johtaminen IV2

SE2B142Tulevaisuuden seurakunta2

KS2B272Sielunhoito III2

KV3A203Homiletiikka III3

KT3B153Kirkolliset toimitukset3

KA3A011Kappelitunnit III0,5

PA3A021Palveleminen III1
SeminaarityöSM3A101/2Seminaarityön ohjaus2

SM3B110Seminaarityö10


YHTEENSÄ60

Pastoriopinnot, erikoistuminen lapsi- ja nuorisotyöhön (60op)KurssikoodiKurssin nimiop
Uusi testamenttiUT3A212Eksegetiikan metodologia II2

UT2B173Roomalaiskirje ja Galatalaiskirje3

UT3B252Uuden testamentin teologia2
Vanha testamenttiVT3B212Vanhan testamentin teologia2

VT3A182Eksegetiikan metodologia III2
Systemaattinen teologiaST3A172Kristologia2

ST3B183Pneumatologia3
Käytännöllinen teologiaKT3A141Pastorin hengellinen elämä I1

ME3A012Mentorointi1,5

KJ2C242Johtaminen IV2

KV3A203Homiletiikka III3

KT3B153Kirkolliset toimitukset3

KA3A011Kappelitunnit III0,5

PA3A021Palveleminen III1
SeminaarityöSM3A101/2Seminaarityön ohjaus2

SM3B110Seminaarityö10
Erikoistuminen NE2B191Turvakasvatus1
lapsi- ja nuoriso-NE2B111Seksuaalikasvatus1
työhönNE2B101Kehitysvaiheet ja suunnittelu1

NE2B203Tavoittava lapsi- ja nuorisotyö3

NE2B163Lasten ja nuorten opettaminen3

NE2B233Tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen3

NE2B171Yhteistyöverkostot ja ammatillinen identiteetti1

NE2B211Lapsi- ja nuorisotyön uudet työvälineet1

NE2B142Lapsen ja nuoren sielunhoito2

NE2B131Lasten ja nuorten maailmankuvat ja alakulttuurit1

NE2B122Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret2

NE2B181Lapsi- ja nuorisotyön johtaminen1


YHTEENSÄ60

Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tunnin työmäärää (oppitunnit ja tehtävät).