Seurakuntatyön opintojen opintosuunnitelmat

Huom! Kurssi- ja aikataulumuutokset mahdollisia.

Seurakuntatyön opinnot alkukielillä, 60op 

Tämä opintosuunnitelma on tehty opiskelijalle, joka on kiinnostunut Raamatun alkukielistä ja/tai haluaa jatkaa opintojaan aina pastoritutkintoon saakka. Seurakuntatyön opinnot voi suorittaa joko kieliopintojen (Kreikka II, Heprea I ja Heprea II, 12 op) kanssa tai ilman. Kieliopintojen suorittaminen mahdollistaa jatkamisen pastoriopintoihin. Mikäli opiskelija ei jatka pastoriopintoihin, kielet voidaan korvata esimerkiksi seurakunnanistuusakatemian (CPA) opintokokonaisuudella (6 op), erikoistavilla opinnoilla ja/tai kolmannen vuoden kursseilla.

KurssikoodiKurssin nimiop
Uusi testamenttiUT2A163Eksegetiikan metodologia I3

UT2B173Roomalaiskirje ja Galatalaiskirje3

UT2B882Pastoraalikirjeet2

UT1B112Apostolien teot2
Vanha testamenttiVT1B123/4Historialliset kirjat3

VT2B143/4Pienet profeetat3
KieletUT2A154Kreikka II4

VT2A134Heprea I4

VT3A174Heprea II4
KirkkohistoriaHS2A113Kirkkohistoria II3
Systemaattinen teologiaST1B133Jumala ja ihminen3

ST1B143Kristillinen etiikka3

ST3B193Soteriologia3
Käytännöllinen teologiaKT2A123Ammattina hengellinen työ3

SE2B113Jumalanpalvelus I3

SE2B992Jumalanpalvelus II2

KJ2A222Johtaminen II2

KJ2B232Johtaminen III2

KS2A992Sielunhoito II2

KV2A192Homiletiikka II3

KT1B112Kristillisen kasvatuksen perusteet2

PA2A021Palveleminen II1


YHTEENSÄ60

Seurakuntatyön opinnot alkukielillä, 

60 op

erikoistuminen lapsi- ja nuorisotyöhön

Tämä opintosuunnitelma on tehty opiskelijalle, joka haluaa suorittaa lapsi- ja nuorisotyön opinnot, mutta on samalla kiinnostunut Raamatun alkukielistä ja/tai haluaa jatkaa opintojaan aina pastoritutkintoon saakka.  Seurakuntatyön opinnot voi suorittaa joko kieliopintojen (Kreikka II, Heprea I ja Heprea II, 12 op) kanssa tai ilman. Mikäli opiskelija ei jatka pastoriopintoihin, kielet voidaan korvata esimerkiksi seurakunnanistuusakatemian (CPA) opintokokonaisuudella (6 op), erikoistavilla opinnoilla ja/tai kolmannen vuoden kursseilla.

KurssikoodiKurssin nimiop
Uusi testamenttiUT2A163Eksegetiikan metodologia I3

UT2B173Roomalaiskirje ja Galatalaiskirje3
KieletUT2A154Kreikka II4

VT2A134Heprea I4

VT3A174Heprea II4
KirkkohistoriaHS2A112/3Kirkkohistoria II2
Systemaattinen teologiaST1B133Jumala ja ihminen3

ST1B143Kristillinen etiikka3

ST3B193Soteriologia3
Käytännöllinen teologiaSE2B113Jumalanpalvelus I3

KJ2A222Johtaminen II2

KV2A192Homiletiikka II3

KT1B112Kristillisen kasvatuksen perusteet2

PA2A021Palveleminen II1
Lapsi- ja nuorisotyönNE2B191Turvakasvatus1
erikoistavatNE2B111Seksuaalikasvatus1

NE2B101Kehitysvaiheet ja suunnittelu1

NE2B203Tavoittava lapsi- ja nuorisotyö3

NE2B163Lasten ja nuorten opettaminen3

NE2B233Tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen3

NE2B171Yhteistyöverkostot ja ammatillinen identiteetti1

NE2B211Lapsi- ja nuorisotyön uudet työvälineet1

NE2B142Lapsen ja nuoren sielunhoito2

NE2B131Lasten ja nuorten maailmankuvat ja alakulttuurit1

NE2B122Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret2

NE2B181Lapsi- ja nuorisotyön johtaminen1


YHTEENSÄ 60

Seurakuntatyön opinnot ilman alkukieliä,  60 op

erikoistuminen lapsi- ja nuorisotyön

Tämä opintosuunnitelma on tehty opiskelijalle, joka haluaa suorittaa lapsi- ja nuorisotön erikoistavat opinnot, mutta joka ei ole kiinnostunut jatkamaan pastoriopintoihin seurakuntatyön opintojen jälkeen ja jättää kieliopinnot suorittamatta.

KurssikoodiKurssin nimiop
Uusi testamenttiUT2A163Eksegetiikan metodologia I3

UT2B173Roomalaiskirje ja Galatalaiskirje3

UT2B882Pastoraalikirjeet2

UT1B112Apostolien teot2
Vanha testamenttiVT1B123/4Historialliset kirjat3
KirkkohistoriaHS2A112/3Kirkkohistoria II3
Systemaattinen teologiaST1B133Jumala ja ihminen3

ST1B143Kristillinen etiikka3

ST3B193Soteriologia3
Käytännöllinen teologiaSE2B113Jumalanpalvelus I3

SE2B992Jumalanpalvelus II2

KJ2A222Johtaminen II2

KJ2B232Johtaminen III2

KV2A192Homiletiikka II3

KT1B112Kristillisen kasvatuksen perusteet2

PA2A021Palveleminen II1
Lapsi- ja nuorisotyönNE2B191Turvakasvatus1
erikoistavatNE2B111Seksuaalikasvatus1

NE2B101Kehitysvaiheet ja suunnittelu1

NE2B203Tavoittava lapsi- ja nuorisotyö3

NE2B163Lasten ja nuorten opettaminen3

NE2B233Tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen3

NE2B171Yhteistyöverkostot ja ammatillinen identiteetti1

NE2B211Lapsi- ja nuorisotyön uudet työvälineet1

NE2B142Lapsen ja nuoren sielunhoito2

NE2B131Lasten ja nuorten maailmankuvat ja alakulttuurit1

NE2B122Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret2

NE2B181Lapsi- ja nuorisotyön johtaminen1


YHTEENSÄ60

Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tunnin työmäärää (oppitunnit ja tehtävät).

Huom! Erikoistavat opinnot tehdään toisena opiskeluvuotena (TS2). Seurakuntatyön erikoistavat opinnot on mahdollista opiskella joka vuosi, mutta lapsi- ja nuorisotyön sekä lähetystyön erikoistavat opinnot ovat tarjolla vain joka toinen vuosi. 

Lukuvuotena 2021-2022 on vuorossa lapsi- ja nuorisotyön erikoistavat opinnot. Eli syksyllä 2021 opintonsa aloittaville opiskelijoille on toisena lukuvuotena tarjolla lähetystyön erikoistavat opinnot.