Teologian peruskurssin (TS1) opintosuunnitelma

Huom! Kurssi- ja aikataulumuutokset mahdollisia.


Kurssin nimiop
OpiskelutaidotOT1A102 Kirjallisen tutkimuksen ja kritiikin perusteet2Uusi testamenttiUT1A102 Johdatus Uuteen testamenttiin2

UT1B123 Jeesus ja synoptiset evankeliumit3

UT2B182 Vankilakirjeet2

UT1B133 Korinttilaiskirjeet3Vanha testamenttiVT1A102 Johdatus Vanhaan testamenttiin2

VT1B114 Pentateukki4

VT2B154 Suuret profeetat4KieletUT2A144 Kreikka I4Systemaattinen teologiaST1A101 Filosofian perusteet1

ST1A113 Johdatus teologiaan3

ST1A123 Raamattu ja sen tulkinta3

ST2B163 Ekklesiologia3KirkkohistoriaHS1A103 Kirkkohistoria I3


Käytännöllinen teologiaKS1A2525 Sielunhoito I2

KJ1A212 Johtaminen I2

KV1A182 Homiletiikka I2
KT1A102 Hengellinen elämä ja opetuslapseus2

TA1A992 Tapahtuman suunnittelu ja toteutus2

SE2B102 Diakoniatyön perusteet2MissiologiaMS1A102 Evankeliumi ja pelastus2

MS1B133 Missiologian perusteet3

MS1B152 Seurakunnan istuttaminen2

MS1B142 Seurakunnan elinvoimaisuus2

MS1B122 Kulttuurien välinen kommunikointi2

YHTEENSÄ62

Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 26 tunnin työmäärää (oppitunnit ja tehtävät).