Teologian peruskurssin opintosuunnitelma 

Huom! Kurssi- ja aikataulumuutokset mahdollisia.

Teologian peruskurssi (60 op)

Tämä opintosuunnitelma on tehty opiskelijalle, joka on kiinnostunut Raamatun alkukielistä ja/tai haluaa jatkaa opintojaan aina pastoritutkintoon saakka.Kolmivuotiseen pastoritutkintoon kuuluu pakollisena Raamatun kreikan ja heprean opinnot (20 op). Samaa velvoitetta ei liity kaksivuotiseen seurakuntatyön tutkintoon, joka voidaan suorittaa myös ilman alkukielten opiskelua. Teologian peruskurssi voidaan suorittaa myös ilman kieliopintoja. Tässä tapauksessa kieliopinnot korvataan esimerkiksi seurakunnanistutusakatemian (CPA) tarjoamalla opintokokonaisuudella (6 op) tai toisen vuoden kursseilla (erikoistavat/pakolliset).

KurssikoodiKurssin nimiOp
OpiskelutaidotOT1A102Tutki ja kirjoita2
Uusi testamenttiUT1A102Johdatus Uuteen testamenttiin2

UT1B123Jeesus ja synoptiset evankeliumit3

UT1B112Apostolien teot2

UT1B132/3Korinttilaiskirjeet3
Vanha testamenttiVT1A102Johdatus Vanhaan testamenttiin2

VT1B114Pentateukki4

VT1B123/4Historialliset kirjat3
KieletUT2A144Kreikka I4
KirkkohistoriaHS1A103Kirkkohistoria I3
Systemaattinen teologiaST1A123Raamattu ja sen tulkinta3

ST1A113/4Johdatus teologiaan ja filosofiaan4

ST1B133Jumala ja ihminen3
Käytännöllinen teologiaKT1A102Hengellinen elämä ja opetuslapseus2

KJ1A212Johtaminen I2

KS1A252Sielunhoito I2

KV1A182Homiletiikka I2

KT1B112Kristillisen kasvatuksen perusteet2

KA1A011Kappelitunnit I1

PA1A011Palveleminen I1
MissiologiaMS1A102Evankeliumi ja pelastus2

MS1B122Kulttuurien välinen kommunikointi2

MS1B133Missiologian perusteet3

MS1B141/2Seurakunnan elinvoimaisuus1

MS1B152Seurakunnan istuttaminen2

Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tunnin työmäärää (oppitunnit ja tehtävät).