Teologinen seminaari, vuosikurssi 2 (TS2)

Huom! Kurssi- ja aikataulumuutokset mahdollisia.

Erikoistavat opinnot kursivoinnilla: STK=seurakuntatyön koulutus, NTK= nuoristotyön koulutus

JAKSO 1  

 • Johtaminen II (2 op)
 • Kirkkohistoria II (2 op)
 • Suuret profeetat a (2 op)
 • Uuden testamentin kreikka II a (2 op)
 • Heprea I a (2 op)
 • Ammattina hengellinen työ (2 op) STK, NTK
 • Sielunhoito II (2 op)

INTENSIIVI 1  

 • Diakoniatyön perusteet (2 op) STK /
  Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet (1 op), Lasten ja nuorten maailmankuvat ja alakulttuurit (1 op) & Seksuaalikasvatus (1 op) NTK
 • Kreikan kertauskurssi I (1 op)

JAKSO 2  

 • Jumalanpalveluselämä: teologia ja toteutus (3 op) STK / Lasten, varhaisnuorten ja nuorten opettaminen (1 op), Tavoittava lapsi- ja nuorisotyö (1op) & Yhteistyöverkostot (1 op) NTK
 • Apologetiikka (2 op)
 • Uuden testamentin eksegetiikan metodologia (3 op)
 • Uuden testamentin kreikka II b (2 op)
 • Heprea I b (2 op)
 • Suuret profeetat b (2 op)

INTENSIIVI 2 

 • Vankilakirjeet (2 op) STK / Tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen (1 op) NTK
 • Heprean kertauskurssi I (1 op)

JAKSO 3 

 • Kristillinen etiikka (3 op)
 • Pienet profeetat a (2 op)
 • Kirkkohistoria III (3 op)
 • Pyhä Henki ja karismaattisuus (2 op)
 • Heprea II a  (2 op)
 • Uuden pastorin ABC (2 op) STK / Lapsen ja nuoren sielunhoito (2 op) NTK

INTENSIIVI 3  

 • Tulevaisuuden seurakunta (2 op) STK / Erityisnuorisotyö (2 op) & Turvakasvatus (1 op) NTK

JAKSO 4 

 • Homiletiikka II (2 op)
 • Ekklesiologia (3 op)
 • Roomalais- ja galatalaiskirje (3 op)
 • Heprea II b (2 op)
 • Pienet profeetat b (2 op)
 • Pastoraalikirjeet (2 op) STK / Lapsi- ja nuorisotyön johtaminen  (1 op) & Lapsi- ja nuorisotyön työvälineet (1 op) NTK 

JAKSOJEN ULKOPUOLELLA

 • Osallistuva oppiminen (2 op) STK / Lasten, varhaisnuorten ja nuorten opettaminen (2 op), Tavoittava lapsi- ja nuorisotyö (2 op) & Tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen (LA) (2 op) NTK 

Huom! Erikoistavat opinnot tehdään toisena opiskeluvuotena (TS2). Seurakuntatyön erikoistavat opinnot on mahdollista opiskella joka vuosi, mutta lapsi- ja nuorisotyön sekä lähetystyön erikoistavat opinnot ovat tarjolla vain joka toinen vuosi. 

Lukuvuotena 2019-2020 on vuorossa lapsi- ja nuorisotyön erikoistavat opinnot. Eli syksyllä 2019 opintonsa aloittaville opiskelijoille on seuraavana lukuvuotena tarjolla lähetystyön erikoistavat opinnot.