Teologinen peruskurssi

JAKSO 1

 • Kirkkohistoria I (3 op) 
 • Hengellinen elämä ja opetuslapseus (2 op) 
 • Evankeliumi ja pelastus (2 op) 
 • Kirjallisen tutkimuksen ja kritiikin perusteet (2 op)
 • Raamattu ja sen tulkinta (3 op) 
 • Johdatus Uuteen testamenttiin (2 op) 

INTENSIIVI 1

Sielunhoito I (2 op) 

JAKSO 2

 • Missiologian perusteet (3 op) 
 • Johtaminen I (2 op) 
 • Kulttuurien välinen kommunikointi (2 op) 
 • Jeesus ja synoptiset evankeliumit (3 op) 
 • Johdatus Vanhaan testamenttiin (2 op) 

Kristillisen kasvatuksen perusteet (2 op) 

INTENSIIVI 2

 • Seurakunnan elinvoimaisuus (2 op) 

  JAKSO 3
 • Kristitty ja maailmankatsomukset (2 op) 
 • Uuden testamentin kreikka I a (2 op) 
 • Apostolien teot (2 op) 
 • Pentateukki  (4 op) 
 • Johdatus teologiaan (3 op) 
 • Filosofian perusteet (1 op)

INTENSIIVI 3

 • Seurakunnan istuttaminen (2 op) 

JAKSO 4

 • Homiletiikka I (2 op) 
 • Korinttilaiskirjeet (3 op) 
 • Uuden testamentin kreikka I b  (2 op) 
 • Vanhan testamentin historialliset kirjat (4 op) 
 • Jumala ja ihminen (3 op)