Seuraava haku aukeaa 1.3.2021. 

Teologinen peruskurssi on suunnattu kaikille seurakuntatyön maallikko-vastuunkantajille, jotka haluavat saada tietoa ja Jumalan tuntemista sekä kehittää omaa palvelutyötään. 

Teologinen peruskurssi edellyttää yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua Teopoliksella, mutta voidaan suorittaa myös kolmen lukuvuoden monimuoto-opintoina oman toimen ohella omalta paikkakunnalta käsin. 

Kurssin aikana syvennetään omaa raamatuntuntemusta ja perehdytään systemaattisen ja käytännöllisen teologian perusteisiin. Lisäksi opiskelija pääsee tutustumaan Uuteen testamenttiin alkukielellä, kreikaksi. 

Tutkintoon valmistavat ohjelmat

Peruskurssin loputtua opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa opintojaan suoraan tutkintoihin valmistaviin ohjelmiin, joiden osaksi teologinen peruskurssi luetaan kokonaisuudessaan. 

Erikoistavat opinnot tehdään toisena opiskeluvuotena (TS2) eli Teologisen jatkokurssi 1:n aikana. Seurakuntatyön erikoistavat opinnot on mahdollista opiskella joka vuosi, mutta lapsi- ja nuorisotyön sekä lähetystyön erikoistavat opinnot ovat tarjolla vain joka toinen vuosi. Lukuvuotena 2020-2021 on vuorossa lähetystyön erikoistavat opinnot. Eli syksyllä 2020 opintonsa aloittaville opiskelijoille on seuraavana lukuvuotena tarjolla lapsi- ja nuorisotyön erikoistavat opinnot. 

Huom! Suoritettavat tutkinnot ovat Vapaakirkon sisäisen koulutusjärjestelmän mukaisia tutkintoja.