Hakuaika 14.2.-15.6.2019

Teologinen peruskurssi on suunnattu kaikille seurakuntatyön maallikko-vastuunkantajille, jotka haluavat saada tietoa ja Jumalan tuntemista sekä kehittää omaa palvelutyötään. 

Teologinen peruskurssi edellyttää yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua Teopoliksella, mutta voidaan suorittaa myös kolmen lukuvuoden monimuoto-opintoina oman toimen ohella omalta paikkakunnalta käsin. 

Kurssin aikana syvennetään omaa raamatuntuntemusta ja perehdytään systemaattisen ja käytännöllisen teologian perusteisiin. Lisäksi opiskelija pääsee tutustumaan Uuteen testamenttiin alkukielellä, kreikaksi. 

Tutkintoon valmistavat ohjelmat

Peruskurssin loputtua opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa opintojaan suoraan tutkintoihin valmistaviin ohjelmiin, joiden osaksi teologinen peruskurssi luetaan kokonaisuudessaan. 

Huom! Suoritettavat tutkinnot ovat Vapaakirkon sisäisen koulutusjärjestelmän mukaisia tutkintoja.