Seuraava hakuaika on keväällä 2021. 

Syksyn 2020 vapaita paikkoja voi tiedustella 3.8. alkaen: teologinen.opisto@svk.fi  

Teologinen peruskurssi on suunnattu kaikille seurakuntatyön maallikko-vastuunkantajille, jotka haluavat saada tietoa ja Jumalan tuntemista sekä kehittää omaa palvelutyötään. 

Teologinen peruskurssi edellyttää yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua Teopoliksella, mutta voidaan suorittaa myös kolmen lukuvuoden monimuoto-opintoina oman toimen ohella omalta paikkakunnalta käsin. 

Kurssin aikana syvennetään omaa raamatuntuntemusta ja perehdytään systemaattisen ja käytännöllisen teologian perusteisiin. Lisäksi opiskelija pääsee tutustumaan Uuteen testamenttiin alkukielellä, kreikaksi. 

Tutkintoon valmistavat ohjelmat

Peruskurssin loputtua opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa opintojaan suoraan tutkintoihin valmistaviin ohjelmiin, joiden osaksi teologinen peruskurssi luetaan kokonaisuudessaan. 

Erikoistavat opinnot tehdään toisena opiskeluvuotena (TS2). Seurakuntatyön erikoistavat opinnot on mahdollista opiskella joka vuosi, mutta lapsi- ja nuorisotyön sekä lähetystyön erikoistavat opinnot ovat tarjolla vain joka toinen vuosi. Lukuvuotena 2019-2020 on vuorossa lapsi- ja nuorisotyön erikoistavat opinnot. Eli syksyllä 2019 opintonsa aloittaville opiskelijoille on seuraavana lukuvuotena tarjolla lähetystyön erikoistavat opinnot. 

Huom! Suoritettavat tutkinnot ovat Vapaakirkon sisäisen koulutusjärjestelmän mukaisia tutkintoja.