Teologian peruskurssi

Seuraava hakuaika on alkuvuonna 2022

Teologian peruskurssilla syvennytään Uuden ja Vanhan testamentin tekstien tulkitsemiseen, muodostetaan systemaattinen ote kristilliseen oppiin, vahvistetaan omaa hengellistä elämää, hankitaan seurakuntaelämän taitoja, tullaan Jumalan mission haastamiksi sekä aloitetaan Uuden testamentin kreikan opinnot. 

Teologian peruskurssille voi osallistua joko ammatti- tai yleissivistävällä linjalla. Molempien linjojen opiskelijat osallistuvat samaan laadukkaaseen opetukseen, mutta 
ammattisivistäviin opintoihin hakeutuvilla on useimmiten tavoitteena joko seurakuntatyön tutkinto (120 op) tai pastoritutkinto (180 op), sillä tutkintoihin johtaviin opintoihin ei voi hakeutua yleissivistävän linjan opintojen perusteella. Opiskelu ammattisivistävällä linjalla on vaativampaa kuin yleissivistävällä linjalla ja sisältää oppituntien ulkopuolista itsenäistä työskentelyä vähintään 10 tuntia viikossa.

Teologian peruskurssi edellyttää yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua Teopoliksella, mutta voidaan suorittaa myös kolmen lukuvuoden monimuoto-opintoina oman toimen ohella omalta paikkakunnalta käsin. Peruskurssin opetuskielenä on suomi. Tutkintoon valmistavat ohjelmat

Suoritettuaan teologisen peruskurssin ammattisivistävällä linjalla opiskelijalla on mahdollisuus hakea tutkintoihin valmistaviin ohjelmiin, joiden osa teologian peruskurssi on. 

Tutkintoihin kuuluvat erikoistavat opinnot tehdään teologian peruskurssin jälkeen eli toisen opiskeluvuoden aikana. Seurakuntatyön erikoistavat opinnot on mahdollista opiskella joka vuosi, mutta lapsi- ja nuorisotyön sekä lähetystyön erikoistavat opinnot ovat tarjolla vain joka toinen vuosi. 

Lukuvuonna 2021-2022 vuorossa ovat lapsi- ja nuorisotyön erikoistavat opinnot. Syksyllä 2021 aloittavien kannattaa siis ajoittaa opintonsa sillä ajatuksella, että heille on tarjolla lähetystyön erikoistavat opinnot toisena opiskeluvuotena ja lapsi- ja nuorisotyön opinnot kolmantena vuotena.