Tavoitteet

1. Perusteltuja näkemyksiä uskosta

Järjestelmällinen teologian opiskelu antaa valmiuksia ymmärtää Raamattua sen omista lähtökohdista käsin ja muodostaa perusteltuja käsityksiä Jumalasta ja ihmisestä, Kristuksesta ja pelastuksesta sekä Pyhästä Hengestä ja seurakunnasta. Osana kasvuaan kristityn tulisi arvioida omaksumiaan näkemyksiä ja aktiivisesti etsiä uutta tietoa ja ymmärrystä. (Room. 12:2.) Etäpaketti haastaa sinut tähän prosessiin yhdessä innostuneen opiskelijaryhmän kanssa.

2. Työkaluja hengelliseen kasvuun ja palvelutyöhön

Etäpaketissa panostat omaan hengelliseen elämääsi syventämällä Raamatun tuntemustasi ja hankkimalla välineitä sen tulkintaan ja soveltamiseen. Saat myös perusteita seurakuntatyön eri muotoihin.

3. Maistiaiset teologian opiskelusta

Etäpaketti antaa maistiaiset siitä, millaista on hengellisen työn tutkintotavoitteinen koulutus Suomen teologisessa opistossa. Eli samalla, kun varustaudut kutsumukseesi ja palvelutyöhösi oman toimen ohessa, voit myös tunnustella mahdollisuutta kokoaikaiseen teologian opiskeluun.

4. Teologinen peruskurssi kolmessa vuodessa

Etäpaketin kurssit vastaavat sisällöltään ja laajuudeltaan Teologisen seminaarin kursseja. Kolmen peräkkäisen lukuvuoden etäpaketeista muodostuu teologisen seminaarin peruskurssin opinnot (60op). Muilta osin Teologisen seminaarin ammattisivistävät tutkinnot (120-180 op) suoritetaan täysaikaisena lähiopiskeluna opistolla.