Aikataulu

Lukuvuosi 2020-2021

Koulutus alkaa 3.8.2020 kurssilla, jossa tutustutaan Moodle-oppimisen perusteisiin, kirjallisen tutkimuksen ja kriitin perusteisiin (OT1A102). Etäpaketti loppuu opiston kevätjuhlaan 28.5.2021, jolloin opiskelija saa todistuksen suorittamistaan opinnoista.

Lukuvuoden 2020–2021 etäpaketti toteutetaan seuraavalla aikataululla:

 • OT1A102 Monimuoto-oppimisen perusteet (verkkokurssi) 
  HUOM: tämä kurssi on tärkeä sekä uusille että jatko-opiskelijoille. Uudet opiskelijat oppivat Moodlen käyttöä sekä opiskelutaitoja eri näkökulmista. Uudet ja jatko-opiskelijat oppivat myös kirjallisen tutkimuksen ja kritiikin perusteisiin. Lisäksi kurssin aikana on mahdollisuus tutustua uusiin opiskelijoihin. 
  Opettajat: Risto Vappula ja Suvi Kankkunen 
  Etäopiskelu: viikot 31-33
 • UT1A102 Johdatus Uuteen testamenttiin
  Opettaja: Tommi Karjalainen 
  Lähijakso: 14.–16.8.2020 (vk 33) 
  Etäopiskelu: viikot 33–38
 • ST1A123 Raamattu ja sen tulkinta 
  Opettaja: Tommi Karjalainen
  Lähijakso: 2.–4.10.2020 (vk 40) 
  Etäopiskelu: viikot 40–47
 • UT1B133 Korinttilaiskirjeet
  Opettaja: Timo Lehikoinen
  Lähijakso: 27.–29.11.2020 (vko 48) (huom! ajankohta muuttunut)
  Etäopiskelu: viikot 48–3 (v. 2021)
 • KT1B112 Kristillisen kasvatuksen perusteet (verkkokurssi) 
  Opettaja: SVN 
  Etäopiskelu: viikot 3–8
 • VT1A102 Johdatus Vanhaan Testamenttiin
  Opettaja: Tomi Vaahtera 
  Lähijakso: 12.–14.2.2021 (vko 6) 
  Etäopiskelu: viikot 6-14
 • ST1A113 Johdatus teologiaan
  Opettaja: Tommi Karjalainen
  Lähijakso: 16.–18.4.21 (vko 15) 
  Etäopiskelu: viikot 15-20
 • KT1A102 Hengellinen elämä ja opetuslapseus (verkkokurssi)
  Opettaja: Timo Lehikoinen
  Etäopiskelu: viikot 13-20