Aikataulu

Lukuvuosi 2020-2021

Koulutus alkaa 3.8.2020 kurssilla, jossa tutustutaan Moodle-oppimisen perusteisiin, kirjallisen tutkimuksen ja kriitin perusteisiin (OT1A102). Etäpaketti loppuu opiston kevätjuhlaan 28.5.2021, jolloin opiskelija saa todistuksen suorittamistaan opinnoista.

Huomio! Alla oleviin tietoihin tulee vielä tarkennuksia. Olemme vaihtaneet joitakin kursseja ja lisänneet kurssitarjontaan yhden kurssin verran. 

päivitetty 22.6.2020/RiV

Lukuvuoden 2020–2021 etäpaketti toteutetaan seuraavalla aikataululla:

 • OT1A102 Monimuoto-oppimisen perusteet (verkkokurssi) 
  HUOM: tämä kurssi on tärkeä sekä uusille että jatko-opiskelijoille. Uudet opiskelijat oppivat Moodlen käyttöä sekä opiskelutaitoja eri näkökulmista. Uudet ja jatko-opiskelijat oppivat myös kirjallisen tutkimuksen ja kritiikin perusteisiin. Lisäksi kurssin aikana on mahdollisuus tutustua uusiin opiskelijoihin. 
  Opettajat: Risto Vappula ja Suvi Kankkunen 
  Etäopiskelu: viikot 31-33
 • UT1A102 Johdatus Uuteen testamenttiin
  Opettaja: Tommi Karjalainen 
  Lähijakso: 14.–16.8.2020 (vk 33) 
  Etäopiskelu: viikot 33–38
 • ST1A123 Raamattu ja sen tulkinta 
  Opettaja: Tommi Karjalainen
  Lähijakso: 2.–4.10.2020 (vk 40) 
  Etäopiskelu: viikot 40–47
 • UT1B133 Korinttilaiskirjeet
  Opettaja: Timo Lehikoinen
  Lähijakso: 27.–29.11.2020 (vko 48) (huom! ajankohta muuttunut)
  Etäopiskelu: viikot 48–3 (v. 2021)
 • KT1B112 Kristillisen kasvatuksen perusteet  tai  KJ1A212 Johtaminen I  (verkkokurssi) 
  Opettaja: SVN / Suvik Kankkunen
  Etäopiskelu: viikot 3–8
 • VT1A102 Johdatus Vanhaan Testamenttiin
  Opettaja: Tomi Vaahtera 
  Lähijakso: 12.–14.2.2021 (vko 6) 
  Etäopiskelu: viikot 6-14 
 • ST1A113 Johdatus teologiaan
  Opettaja: Tommi Karjalainen
  Lähijakso: 16.–18.4.21 (vko 15) 
  Etäopiskelu: viikot 15-20
 • KT1A102 Hengellinen elämä ja opetuslapseus (verkkokurssi)
  Opettaja: Timo Lehikoinen
  Etäopiskelu: viikot 13-20