Tavoitteet

Kun suoritatte avioparina koulutuksen tehtävät (lähijaksot ja etätyöskentely) sekä harjoittelun tämän koulutuksen yhteydessä, saatte:

1. Perhetyön osaamista

Saatte helposti käytettäviä ja moninkertaistettavia työkaluja perhetyöhön. Perheohjaajina toimiminen ei ole ammatillista, mutta kuitenkin enemmän kuin arkinen vertaistuki.

2. Eväitä omaan parisuhteeseen

Koulutuksen aikana vietätte paljon aikaa yhdessä. Tämä on teille loistava mahdollisuus ottaa aikaa toisillenne rakentaen läheisyyttä ja yhteistä elämää.

3. Valmiutta kohdata kriisejä

Koulutuksen aikana kehittyy kyky tunnistaa kriisejä, valmius auttaa ihmisiä kohtaamaan ne ja puhumaan niistä. Tunnistatte oman osaamisenne ylittävät tilanteet  ja osaatte tarvittaessa ohjata autettavat ammattiavun piiriin.

4. Käsitystä perhetyön järjestämisestä

Saatte käsityksen ja käytännön työkaluja aloittaa tai kehitää paikallisen seurakuntanne perhetyön tai tulla mukaan laajempaan Vapaakirkon perhetyöhön.

5. Perheohjaajaverkostoa

Koulutuksessa muodostuu rohkaiseva ja dynaaminen verkosto muiden Vapaakirkon perhetyön parissa toimivien pariskuntien kanssa. Vapaakirkon avioliittotyöryhmä tukee toimintaan mukana olevia huolehtimalla jatkokoulutuksesta, virkistyksestä, tiedottamisesta ja yhteydenpidosta.

6. Perheohjaajan statuksen Suomen Vapaakirkossa

Perheohjaajan status edellyttää koulutuksen ja siihen liittyvän harjoittelun suorittamista. Perheohjaajan status antaa oikeuden toimia ohjaajana vapaakirkollisessa perhetyössä, mutta ei velvoita siihen. Koulutukseen ovat tervetulleita myös muut kuin Suomen vapaakirkkoon kuuluvat avioparit.