Sisältö ja aikataulut

Tietoja päivitetään...

Koulutus alkaa 1.8.2019  kahden viikon (viikot 31-32) kestävällä etätyöskentelyllä, jolloin tutustutaan Moodle-oppimisen perusteisiin ja toisiin ryhmän jäseniin. Koulutus loppuu 16.-18.8.2020 pidettävään koulutuksen päätösviikonloppuun.

Koulutus sisältää kuusi aihejaksoa sekä perhetyöharjoittelun, jonka jokainen opiskelijapari suorittaa koulutuksen aikana. Jokaiseen oppimisjaksoon kuuluu yhden viikonlopun mittainen lähiopetus Suomen teologisessa opistossa (Tampereella) sekä ohjattu etätyöskentely Moodle -oppimisympäristön välityksellä, joka vaatii opiskelijalta noin 2-5 tuntia viikottaista työskentelyä. 

1. Perhetyön lähtökohdat

Lähijakso: 16.-18.8.2019 (vk 33)
Etäopiskelu: viikot 34-40
Ohjaajat: 

Ensimmäisen jakson aikana jokainen aviopari tutustuu perhetyön lähtökohtiin ja periaatteisiin sekä kartoittaa omia lähtökohtiaan ja ennakkokäsityksiään sekä yhdessä pohtii parisuhteen perusteita. Aiheita ovat mm.

 • Orientaatio ja ryhmän muodostuminen
 • Mitä Raamattu sanoo naisesta, miehestä, parisuhteesta ja perheestä?
 • Viestintä on taidetta (Avioliitto-opas luku 3)
 • Jumalan valtakunnan ja palvelemisen näkökulmia
 • Tavoitteiden asettaminen omalle avioliitolle ja koulutukselle
 • Opiskeluinfo (harjoittelut, lähijaksot, luottamuksellisuus, yms.)

2. Rakkautta ja sitoutumista

Lähijakso: 4.-6.10.2019 (vk 40)
Etäopiskelu: viikot 41-48
Ohjaajat: 

Toisen jakson aikana käsitellään aiheita "Sitoutuminen avioliiton perustana" (Avioliitto-opas luku 1) sekä "Rakkaus toimii käytännössä" (Avioliitto-opas luku 2). Jakson aikana käydään läpi sitoutumisen ja rakkauden osoittamisen perusteita ja harjoitellaan näitä taitoja käytännössä. Lisäksi jakson aikana kartoitetaan henkilökohtaiset ja avioparin yhteiset lähtökohdat elämänkaarityöskentelyn avulla. Etäopiskelun aikana vaihdetaan kokemuksia ja syvennetään ymmärrystä näistä aiheista.

3. Riistiriitoja ja anteeksiantamusta

Lähijaksot: 29.11.-1.12.2019 (vk 48)
Etäopiskelu: viikot 48-6
Ohjaajat: 

Kolmannen jakson aikana käsitellään aiheita kuten "Oma ja puolisoni suku", "Ristiriitojen ratkaiseminen" ja "Anteeksiantamisen voima" (Avioliitto-opas luvut 4-6). Sukuun liittyviä haasteita ja avioliiton sisäisiä ristiriittoja ei voi välttää joten tärkeintä on ymmärtää niitä mekanismeja sekä käyttäytymismalleja ja miten niitä huolimatta voidaan selviytyä voittajina.  

4. Hellyyttä ja seksiä

Lähijakso: 14.-16.2.2020 (vk 7)
Etäopiskelu: viikot 8-15
Ohjaajat: 

Neljäs jakso käsittelee seksiä... (Avioliitto-opas luku 7).

5. Ohjaajana toimiminen

Lähijakso: 10.-12.4.2020 (vk 15)
Etäopiskelu: viikot 15-22
Ohjaajat: 

HUOM: Kesäloman aikana (viikot 22-32) järjestämme tarvittaessa lyhyitä Moodle -päivystyksiä koulutuksen ohjaajien toimesta, jolloin voimme vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia kesän harjoitteluista, yms.

Viides jakso antaa tietoa ja taitoja ohjaajana toimimiseen. Aiheina ovat mm.:

 • Perhetyön aloittaminen ja kehittäminen seurakunnassa
 • Leirien, tapahtumien, kurssien ja perheryhmien järjestäminen
 • Puheiden valmistelu ja pitäminen
 • Tiimin rakentaminen, valmentaminen ja johtaminen
 • Työkalujen ja materiaalien esittely (mm. Parisuhteen Palikat, kirjat, lehdet, jne)
 • Avioparien ja perheiden henkilökohtainen ohjaaminen sekä kriisien rakentava kohtaaminen

6. Tästä eteenpäin

Lähijakso (koulutuksen lopetus): 14.-16.8.2020
Ohjaajat: 

Harjoittelujakso loppuu yhteiseen viikonloppuun, jossa yhdessä iloitaan ja keskustellaan opituista asioista sekä siunataan toisiamme matkalle. Aiheita ovat

 • Oman oppimisprosessin tarkastelu, omien tavoitteiden saavuttaminen
 • Valtakunnallinen perhetyö
 • Opitun soveltaminen perhetyössä
 • Verkostoitumisen arvionti
 • Koulutuksen arviointi
 • Jokaisen avioparin siunaaminen ja rohkaiseminen matkaan
 • Kurssin päätösjuhla, todistusten jakaminen suoritetusta koulutuksesta

Kirjallisuus ja materiaalit

Koulutuksen keskeinen sisältömateriaali Nicky ja Sila Leen kirja Avioliitto-opas (Päivä Oy 2012). Lisäksi koulutuksen sisältö perustuu Suomen Vapaakirkon avioliittotyössä pitkän kokemuksen omaavien ohjaajien omaan kokemukseen ja havaintoihin; lisäksi voidaan käyttää muuta valikoitua kirjallisuutta.