Info ja hinnat

Opiskelu oman toimen ohella

Opetus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka antaa mahdollisuuden opiskella oman työn ja perhe-elämän rinnalla. Käytännössä tämä tarkoittaa vuoden aikana 6 viikonloppua Suomen teologisen opiston tiloissa, käytännön harjoittelua sekä etätyöskentelyä niiden välissä.

Etäopiskelu tapahtuu Moodle -oppimisympäristössä, jossa toimimiseen opastamme ennen ensimmäistä lähijaksoa. Jokaisesta aihekokonaisuudesta annetaan loppuarvosana, mikäli opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät.


Jokaisen rajoja kunnioitetaan

Lähijaksot ovat viikonlopun mittaisia, ja niihin kaikki koulutukseen osallistuvat pariskunnat kokoontuvat oppimaan ja jakamaan. Lähijaksojen aikana opettajat alustavat koulutuksen aiheista ja johtavat ryhmän oppimista tehtävien ja keskustelujen avulla. Jokaiselta osallistuvalta parilta odotetaan läsnäoloa ja aktiivisuutta lähijaksoilla, mutta jokainen pari saa vapaasti päättää, millä tavalla puhuu muiden kanssa omista prosesseistaan. Jokaisen henkilökohtaisia rajoja kunnioitetaan. Lähijaksot ovat osoittautuneet myös tärkeäksi inspiroivaksi tekijäksi koko ryhmälle. Keskinäisen vuorovaikutuksen kautta jokainen pari voi huomata, että muillakin pareilla on sekä onnistumisia että epäonnistumisia. 


Kustannukset

Koulutuksen kustannuksiin voi kysyä tukea omasta seurakunnasta. Koulutus maksaa 1600 € / aviopari (800 €/hlö). Työttömille hintaa voidaan sovitella tarvittaessa. Hintaan sisältyy koulutuksen opetukset, kurssimateriaalit sekä lähijaksojen majoitus ja ruokailu. Ensimmäinen erä (100 € / aviopari) laskutetaan kun pari hyväksytään koulutukseen. Loput summasta laskutetaan kerran kuussa elokuun 2019 ja elokuun 2020  välisenä aikana. 

 Lisäksi kannattaa varautua matkakustannuksiin, kirjahankintoihin, mahdollisiin harjoittelukustannuksiin (ruoka- tai majoitusmaksuja, yms) ja muihin henkilökohtaisiin kustannuksiin. 


Jokaisen rajoja kunnioitetaan

Lähijaksot ovat viikonlopun mittaisia, ja niihin kaikki koulutukseen osallistuvat pariskunnat kokoontuvat oppimaan ja jakamaan. Lähijaksojen aikana opettajat alustavat koulutuksen aiheista ja johtavat ryhmän oppimista tehtävien ja keskustelujen avulla. Jokaiselta osallistuvalta parilta odotetaan läsnäoloa ja aktiivisuutta lähijaksoilla, mutta jokainen pari saa vapaasti päättää, millä tavalla puhuu muiden kanssa omista prosesseistaan. Jokaisen henkilökohtaisia rajoja kunnioitetaan. Lähijaksot ovat osoittautuneet myös tärkeäksi inspiroivaksi tekijäksi koko ryhmälle. Keskinäisen vuorovaikutuksen kautta jokainen pari voi huomata, että muillakin pareilla on sekä onnistumisia että epäonnistumisia.