Arvot

Arvoilla tarkoitamme niitä yhdessä koettuja ja kiistattomia seikkoja, jotka luovat perustan Perheohjaajakoulutuksen toteuttamiselle. Sen lisäksi, että koulutus seuraa Suomen teologisen opiston yhteisiä arvoja, olemme määritelleet erityisesti Perheohjaajakoulutusta ohjaavia arvoja.

1. Avioliiton pyhyys

Uskomme, että avioliitto on Jumalan asettama pysyvä ja julkinen liitto miehen ja naisen välillä. Sitoudumme yhdessä Jumalan kanssa tekemään kaikkemme avioliiton pyhyyden ja pysyvyyden suojelemiseksi siitä tilanteesta käsin, jossa kukin pariskunta on. 

2. Jumalan valtakunnan eteenpäin vieminen

Kestävät avioliitot ja perheet julistavat Jumalan valtakunnan todellisuutta teoin ja Hänen periaatteisiinsa sitoutuen. Tahdomme rakentaa sellaista perhetyötä, joka on sovellettavissa ajankohtaisella tavalla sekä seurakunnan sisällä että sen ulkopuolella ja jonka kautta ihmiset voivat kokea Jumalan hyvyyttä.

3. Ajankohtaisuus ja laadukkuus

Haluamme kohdata aviopareja ja perheitä heidän omista lähtökohdistaan käsin. Pyrimme rakentamaan koulutukseen laadukasta sisältöä, joka on ajankohtaista tämän päivän aviopareille ja perheille.

4. Vertaistuki ja moninkertaistettavuus

Vaikka koulutuksessa pyrimme laadukkuuteen, pidämme tärkeänä, että tavalliset ihmiset kulkevat toistensa rinnalla. Tahdomme antaa aviopareille sellaisia työkaluja, jotka ovat helposti käytettävissä ja annettavissa eteenpäin. Samalla haluamme kouluttaa tunnistamaan tilanteet, joissa ammattiapu on tarpeen.

5. Seurakuntalähtöisyys

Perheohjaajakoulutus lähtee seurakuntien tarpeista, jotta ne voisivat palvella jäseniään ja ympäröivää yhteisöä. Perhetyö ei saa olla seurakunnasta irrallinen työmuoto.

6. Pyhän Hengen työ

Mallinnamme kristillistä perhetyötä, jossa annetaan tilaa Pyhälle Hengelle hoitaa, vahvistaa ja rohkaista meitä tavoilla, joihin emme kykene omin voimin.

7. Rentous, vapaus ja huumori

Samalla kun tiedostamme elämän vakavuuden, muistamme aina että olemme ihmisiä. Siksi emme ota liian vakavasti itseämme ja asioita, jotka eivät ole kynnyskysymyksiä. Joissain tilanteissa raikuva nauru on tärkein asia, mitä voimme tehdä.

8. Yhdessä toimiminen

Perhetyössä toimitaan aviopareina sekä niistä koostuvina pienryhminä ja tiimeinä. Erilaisina persoonina ja puolisoina tuemme ja täydennämme toisiamme. Lisäksi tuomme avioliittotyössä kuulijalle sekä naisen että miehen näkökulman ja kokemuksen.

9. Ongelmien peloton kohtaaminen

Haluamme kohdata ongelmia ja kriisejä rohkeasti, rehellisesti ja pelottomasti. Uskomme, että jokaisella pariskunnalla ja perheellä on toivoa päästä eteenpäin.

1o. Positiivisuus ja armollisuus

Valitsemme positiivisuuden, rohkaisun ja armollisuuden negatiivisuuden, tuomitsemisen ja kritisoinnin sijaan. Haluamme kiinnittää katseemme eteenpäin mahdollisuuksiin, ei esteisiin. Haluamme olla armollisia itsellemme ja kuulijoille. Haluamme ymmärtää ja nähdä erilaisuutta ja erilaisia elämäntilanteita sekä etsiä mahdollisuuksia ja ratkaisuja armosta käsin.